Tapuda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tapuda yeni dönem başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen resmi senetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında değişiklik yapıldı.

GÜNCEL 16.07.2021, 23:14
Tapuda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, resmi senet düzenlenmeden yapılacak ipotek  işlemlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, satış işlemi ile onama sureti ile ipotek işlem taleplerinin  birlikte yapıldığı durumlarda, taraflarca imzalanan banka ve kurum tarafından  elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi,  tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşmeye ekli onama ipoteği, tesis ve tescil  istem belgesi gereğince satış işlemi ile resmi senet düzenlenecek.

İpotek, tapu müdürlüğünde banka ve kurum temsilcilerinin imzaları  alınmaksızın, satıcı veya temsilcileri ile ipotek borçlusu olan alıcı veya  temsilcileri tarafından imzalanan resmi senet, kredi veya borç sözleşmesi veya  tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dahil olan ve sözleşmeye ekli  onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesine göre tescil edilecek.

Resmi senet düzenlenmeksizin tescil edilecek olan ipoteklerde, işleme  dayanak olan kredi veya borç sözleşmeleri veya tasarruf finansman sözleşmeleri,  onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile diğer belgeler, banka ve kurum  tarafından fiziki olarak veya elektronik ortamda müdürlüğe gönderilecek.

Uyumsuzluk tespitinde işlem iade edilecek

Elektronik ortamda talep edilen işlemlerde düzenlenen tescil onama  belgesi ile ipotek belgesi, banka ve kurum ile elektronik ortamda paylaşılacak,  banka ve kurum tarafından onaylı suretleri her zaman istenebilecek.

Banka ve kurum tarafından düzenlenen onama ipoteği tesis ve tescil  istem belgesinde yer alan ipotek edilecek taşınmazların tanımlayıcı bilgileri,  taşınmazların nitelikleri, yüzölçümleri, ayni ve kişisel haklar ile diğer  kısıtlamalar, tapu siciliyle karşılaştırılarak yapılacak.

Elektronik ortamda gönderilen ipotek talep bilgi ve belgeleriyle  uyumsuzluk tespit edilmesi halinde işlem iade edilecek.

Banka ve kurum tarafından kredi veya borç sözleşmesine veya tasarruf  finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu  hale getirilerek, elektronik ortamda yeniden gönderilmesinden sonra müdürlükçe  düzenlenecek olan tescil onama belgesine taşınmaz maliki veya temsilcilerinin  imzaları alınacak.

Resmi senet yerine geçecek

Fiziki olarak gönderilen ipotek talep belgelerinde uyumsuzluk tespit  edilmesi durumunda taraflara bilgi verilecek.

Kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesine ekli  onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek, banka ve  kurum temsilcileri ile taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınacak.

Kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile  tescil onama ve tescil istem belgeleri, resmi senet (ipotek akit tablosu) yerine  geçecek.

Merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması da düzenlendi

Yönetmeliğe, merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması ve  sistemden gelen başvuruların hazırlanmasına ilişkin maddeler de eklendi.

Buna göre, tapu işlemlerine ilişkin resmi senedin ve tescil istem  belgesinin, başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya  yetkili personelce hazırlanması amacıyla, merkezi başvuru havale sistemi  oluşturulacak.

Tapu müdürlüklerine yapılan başvurular, başvuru birimi tarafından  incelenecek. Başvuru birimi tarafından talebe konu taşınmaz bilgileri ile işleme  esas belgeler incelenecek, eksiklikler tamamlanarak, talebe konu işlem başlama  şekli, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden seçilecek.

Talep konusu işlemde diğer kurum ve kuruluşlarla TAKBİS dışında  yazışma yapılması gereken durumlarda işlem merkezi, başvuru havale sistemine  gönderilmeyecek.

Merkezi başvuru havale sistemine gönderilen başvurular, otomatik  olarak merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personelin başvuru  ekranına düşecek. Merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personel  tarafından başvuru ekranına düşen başvurular, başvuru istem belgesi ve ekleri ile  e-arşiv belgelerine göre tescil istem belgesi ve resmi senet hazırlanacak.

Görevli personel, belgenin doğru ve eksiksiz hazırlanmasından  sorumlu olacak

Merkezi başvuru havale sistemi tarafından görevlendirilen personel,  başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre resmi senedin ve  tescil istem belgesinin doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumlu olacak.

Başvuru yapılan müdürlük personeli, resmi senedin ve tescil istem  belgesinin imzalanmasından önce belgenin kontrolü ile imzaların alınarak işlemin  tamamlanmasından sorumlu olacak.

30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu  Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu  İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında  yapılan başvurularda bu madde hükümleri uygulanmayacak.

Yorumlar (0)
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
Namaz Vakti 05 Ağustos 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49