Rektör, konutu için bütçeden 'çay, kızartma makinesi' alabilir mi?

Rektör, görevi nedeniyle kendisine tahsis edilen konutunda kullanılmak üzere, üniversite bütçesinden 'çay ve kızartma makinesi' satın aldı. Bu satın alma işlemi, Sayıştay'ın denetçilerinin radarına takıldı.

GÜNCEL 21.09.2021, 11:09
Rektör, konutu için bütçeden 'çay, kızartma makinesi' alabilir mi?

Sayıştay denetçileri, üniversite bütçesinden alınan çay ve kızartma makinesi ile ilgili olarak kamu zararı oluştuğunu öne sürdü.

Konu Sayıştay 8. Dairesi'nde ele alındı.

8. Daire kararında, 'Rektörlük konutuna alımı yapılan kızartma ve çay makinesi demirbaş eşya olarak değerlendirildiğinden, bedellerinin kurumun bütçesinden karşılanmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır' dedi.

Sayıştay 8. Dairesi'nin konuyla ilgili verdiği kararın ayrıntıları şöyle:

Sayıştay 8. Dairesi 13.4.2021 tutanak tarihli ve Karar No 210, İlam No 189 nolu kararında rektörlük konutuna alınan çay ve kızartma makinesi gibi eşyaların bedelinin Üniversite bütçesinden karşılanıp karşılanmayacağını karara bağladı.

Kararda şu ifadelere yer verildi; Rektörlük konutuna alınan çay ve kızartma makinesi gibi eşyaların bedelinin Üniversite bütçesinden karşılanması nedeniyle . TL kamu zararına yol açıldığı iddiasına ilişkin olarak;

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun, konutların işletme bakım ve onarımıyla ilgili 6'ncı maddesinin, 01.08.1996 tarihli ve 4160 sayılı Kanun'un 5'inci maddesi ile yürürlükten kaldırılması nedeniyle;

Kamu Konutları Yönetmeliği'nin "Konutların İşletme Bakım ve Onarım Giderlerinin Karşılanması" başlıklı 5'inci bölümü altında düzenlenen 26'ncı, 27'nci ve 28'inci maddeleri ile anılan Yönetmeliğe ekli "Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar" başlıklı (3) sayılı cetvelde yer alan;

"Kamu Konutları Kanunu uyarınca, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutların;

a) Isınma, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

b) Aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

c) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a) fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakım korunması ve onarımı ile kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme ve konutun beş yılda bir boya ve üç yılda bir badana giderleri, ilgili kurum ve kuruluşça karşılanır.." hükmünün uygulama olanağı kalmamıştır.

Diğer taraftan, ilgili yılda uygulanmakta olan ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 13'üncü maddesinin (e) bendi gereğince, Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek ve her yıl yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek görevi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak, 26.05.2005 tarihli ve 25825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 294 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında bulunan kamu konutları ile ilgili olarak düzenleme yapılmıştır.

Anılan Tebliğin; "İŞLETME, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ" başlıklı 3'üncü bölümünde; konutta oturanlar tarafından karşılanacak giderler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanacak giderlere ilişkin esaslar düzenlenmiş olup, söz konusu bölümün 3.3. no.lu bendinde; "eşyalı görev tahsisli" konutların "demirbaş eşya ve mefruşat" giderlerinin kamu kurumu bütçesinden karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

Nitekim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konu hakkında vermiş olduğu 29.12.2020 tarihli ve E-48175166-000[000]-279355 sayılı görüşte de; eşyalı görev tahsisli kamu konutlarının demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin kurumca, diğer giderlerinin ise oturanlarca karşılanması gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, rektörlük konutuna alımı yapılan kızartma ve çay makinesi demirbaş eşya olarak değerlendirildiğinden, bedellerinin kurumun bütçesinden karşılanmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Sonuç itibarıyla, Rektörlük konutuna alınan çay ve kızartma makinesinin bedellerinin Üniversite bütçesinden karşılanmasının mevzuatına uygun olduğu anlaşıldığından . TL hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına, oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
Namaz Vakti 20 Ekim 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49