Özel Okul Derneklerinden Haberimize Açıklama ve Tekzip Metni

Özel okul dernekleri Kamudanhaber sitemizde yayınlamış olduğumuz habere yönelik açıklama metni gönderdi .

GÜNCEL 08.09.2020, 20:05
2723
Özel Okul Derneklerinden Haberimize Açıklama ve Tekzip Metni

Özel okul dernekleri Kamudanhaber sitemizde yayınlamış olduğumuz habere yönelik açıklama metni gönderdi .

İŞTE O AÇIKLAMA...

İHTARNAME 

 

İhtar Eden                   :   Türkiye Özel Okullar Derneği  

 

Vekili                          : Av. Devrim Kaan KENDİRLİ   

                                    Tercüman Sitesi A7 Blok No:11 Cevizlibağ/Zeytinburnu – İSTANBUL  

 

Muhatap                     :1- Kamudanhaber.net Haber Sitesi    

                                   

 

Konu                           :  İnternet sayfasında ve twitter sosyal paylaşım sitesinde yer verilen müvekkil gerçeğe aykırı yayın ve haberlerin kaldırılması ile cevap ve düzeltme hakkının kullanılması 

 

Açıklamalar                 : 

 

Muhatap ,  www.kamudanhaber.net adlı haber sitesinde 06.09.2020  tarihinde “ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN PARASINI NEDEN DEVLET ÖDÜYOR” başlığıyla bir habere yer verilmiş ve yine “kamudanhaber” mahlaslı twitter kullanıcısı tarafından bu haber aynen twitter sosyal paylaşım sitesinde yayınlanmış olup haber içeriğinde, Türkiye de faaliyet gösteren özel okullar ile ilgili olarak; “… Özel okullarda çalışan öğretmenlerin haftanın 6 günü çalıştığı halde özel okulların öğretmenlerin çalışmadığından bahisle devletten kısa çalışma ödeneği aldıkları, öğrenci velilerinin yemek ve servis paralarının iade edilmediği, özel okulların, öğretmenlerin sözleşmelerini feshettiği ve kısa çalışma ödeneğine başvurduğu, öğretmenlerin maaşının devlet tarafından ödendiği, öğretmenlerin sigortalarının da kesildiği, pandemi sürecinin vicdanı olmayan ve ahlak dersini geçemeyen bir çok özel okul sahibini zengin ettiği, devleti kazıklayan, öğretmenin emeğini sömürüp sigortasını yatırmayan, öğrencinin yemek parasına göz diken bu okulların bu ülkeye ve eğitime ne katkı sağlayacağı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü’nün örenci ve öğretmenlerin hakkını korumadığı, tüyü bitmemiş yetimin hakkının, özel okullara peşkeş çekildiği, öğretmenlerin emeklerinin sömürüldüğü, CİMER ve Milli Eğitim Bakanlığı,’nın bu duruma sessiz kaldıkları, ilişkiler ağı içerisinde oldukları” şeklinde, gerçeğe aykırı, özel okulların kişilik haklarına saldırı ve hakaret içeren ve bunun yanında Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Öğretim Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarını suçlayıcı (ilişkiler ağı, yetimin hakkının peşkeş çekilmesi vs) birtakım ifadelere yer verilmiştir.  

 

Müvekkilim Türkiye Özel Okullar Derneği, Türk Özel Öğretim kurumları tarafından, özel okulların ve eğitimin geliştirilmesi, eğitim sisteminde yaşanan sorunlara çözüm aranması ve bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı’na yardımcı olunması gibi amaçlarla 1951 yılında kurulmuştur. Hâlihazırda Türkiye’nin 39 ilinden yaklaşık 1000 den özel öğretim kurumu, müvekkil derneğin üyesidir. Özel Öğretim Kurumları tarafından kurulmuş olan diğer 4 büyük dernek ve oluşum olan;  

 

1- ÖZDEBİR – Özel Eğitim Öğretim Derneği, 

2- ÖZDER – Özel Öğretim Derneği 

3- ÖZKURBİR  Özel Öğretim Kurumları Birliği 

4- TÖDER Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği de muhataplar tarafından yayınlanan bu gerçeğe aykırı ve suç teşkil eden yayınlarla ilgili verilecek olan hukuki mücadelede müvekkil dernek ile birlikte hareket etmektedir.  

 

Covid 19 virüsü, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yoğun yaşanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemik Hastalık” ilan edilen bu hastalığın ülkemizdeki etkilerini azaltmak amacıyla kamu otoritesi pek çok tedbirler almış ve bu tedbirleri de kararlılıkla uygulamaktadır. Bu tedbirlerden birisi de ülke genelindeki eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime ara verilmesidir. Yüz yüze eğitime ara verilmesi ile birlikte “Uzaktan Eğitim” modeli belirlenmiş olup gerek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullar ve gerekse de 5580 Sayılı yasa kapsamında faaliyet gösteren özel okullar, yüz yüze eğitime ara verilen tüm pandemi süreci boyunca uzaktan eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmiş ve halen de gerçekleştirmeye devam etmektedir.  

 

5580 Sayılı yasanın 9. Maddesi ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince özel okullarda çalışan öğretmenler ile en az 1 yıl süreli sözleşme yapılmak zorunludur. Yani özel okullarda çalışan öğretmenler de aynen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çalışan öğretmenler gibi yılın 12 ayı maaş alırlar. Pandemi süreci boyunca uzaktan eğitim faaliyetlerini yürüten özel okulların öğretmenlerin sözleşmelerini feshetmesi, sigortadan çıkarmaları ya da kısa çalışma ödeneği karşılığında çalıştırılmaları söz konusu dahi olamaz. Sözleşmesi feshedilen bir öğretmenin uzaktan eğitim faaliyetlerine devam etmesi de beklenemez. Bu nedenle de bahse konu haberde yer alan ve öğretmen sözleşmelerinin feshedilerek kısa çalışma ödeneği alındığı yönündeki iddialar tümüyle gerçeğe aykırıdır. Biz özel okulun uzaktan eğitim faaliyetlerine devam ederken görevli öğretmenin sözleşmesinin feshedildiği iddiası kendi içerisinde dahi tutarlı değildir.  

 

Bir diğer husus ise, öğrencilerin yemek ve servis paralarının iade edilmediği konusudur. Türkiye de faaliyet gösteren özel okulların neredeyse hiçbirisi servisçilik faaliyeti göstermez ve öğrencilere servis hizmeti vermezler. Servis hizmeti veren şirketler ile anlaşma yapan velilerdir ve servis ücretleri de servis şirketlerine ödenir. Özel okulların vermedikleri bir hizmet ya da tahsil etmedikleri bir parayı öğrencilere iade etmediğinden de bahsedilemez. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ve genelgeler uyarınca, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı için öğrencilere yemek hizmeti veren ve yemek ücreti  özel okulların tamamına yakını, yemek verilmeyen süreler için hesap edilen yemek ücretlerini iade etmiştir. Tüm özel okulları töhmet altında bırakan bu iddiaların da gerçeğe aykırı olduğu açıktır.  

 

Son olarak; bahse konu yayın içeriğinde, Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Öğretim Genel Müdürlüğü gibi son derece saygın kamu kurumlarının da “özel okullar ile ilişkiler ağı içerisinde olmak”, “yetimin hakkının peşkeş çekilmesi” gibi son derece yakışıksız ifadelerle suçlandıkları görülmektedir. Ülkemizde hem vatandaşlarımızın sağlığını ciddi manada tehdit eden hem de ülkenin sosyal ve ekonomik düzenine ciddi zararlar veren salgın hastalık döneminde, ülkemizi ve vatandaşlarımızı her yönden korumak için gayret gösteren, ülkedeki eğitimin aksamaması için gece gündüz mücadele eden bu kurumların gerçeğe aykırı birtakım beyanlar ile suçlanması da kabul edilemez.  

 

Sonuç olarak, gerçeğe aykırı bir takım haber ve iddialar ile ülke eğitimine sonsuz katkı sunan, dünyadaki en gelişmiş eğitim modellerini ülkemizde uygulama ve eğitim kalitesinin yükselmesine çalışan Türk Özel Okullarının bu şekilde haksız, gerçeğe aykırı ve suç teşkil eden beyanlar ile suçlanması kabul edilebilecek bir durum değildir.  

 

Gerçekleşip gerçekleşmediği dahi belli olmayan, herhangi bir delil ve belgeye dayanmayan bir takım iddialar ile münferit bazı olayların tüm özel okul camiasına atfedilmesi iyi niyetli bir davranış değildir.  

 

İzah ettiklerim karşısında,  

 

Bu ihtarnamenin size tebliğinden ve/veya e posta olarak ulaşmasından itibaren itibaren DERHAL,  gerçeğe aykırı ve kasıtlı yapıldığı anlaşılan haberin ve yorumların site içeriğinden ve twitter sosyal paylaşım sitesinden çıkarılarak yerine aşağıda yer verilen düzeltme metnimizin bir hafta süreyle yayımlanmasını Anayasa’nın 32. Maddesi, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin “Gazeteci, yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür. Gazeteci, istismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile biçimde yapılması kaydıyla, cevap hakkına saygılı olmalıdır.” hükmü, Basın Meslek İlkeleri’nden, “Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar” ilkesi, Anayasanın 12. Ve  İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa’nın da 9. maddesi gereğince ihtaren bildiririz.  

 

Yine iş bu ihtarnamemiz gereğince, yukarıda bahsi geçen yayınların, www.kamudanhaber.net adlı internet sayfasından ve kamudanhaber adlı kullanıcının twitter hesabından kaldırılmaması durumunda, muhatapların suç teşkil eden eylemlerinden ötürü Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacağını ihtaren bildiririz. 07.09.2020    

 

Türkiye Özel Okullar Derneği  

Av. Devrim Kaan Kendirli  

Yorumlar (4)
Saim 3 hafta önce
Öze okul dernekleri yalan söylüyor olaylar tamda anlattıklarınız gibi kamudanhaber size aba altından sopa gösteriyorlar öğretmenler mağdur ,veliler mağdur paraları topladılar öğretmen maaşlarınıda devlete yıktılar siğortalarımız bile yatmıyor
muallim 3 hafta önce
Özel okul dernekleri okullar öğretmenleri çıkarmadıkları halde teşşvik aldılar mı? o yazışmalar ne okul öğretmenlere devlet ararsa yalan söyleyin diyen okullar hangisi. twittir yıkılıyor yemek ve servis paraları ödenmiyor diye özel okul dernekleri tabiki okulları kollayacak adamlar belgeleriyle yazmışlar
ahmet 3 hafta önce
geri vitess.. iyi araştırın bir dahakine.. whatsapp mesajlarından haber mi olur..
Azize Erdoğan 3 hafta önce
Özel okul eski velisi olarak yemek ve servis ücretimiz tarafımıza ödenmedi.Öğrenim ücretini ödediğimiz halde.
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
Namaz Vakti 26 Eylül 2020
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49