Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk : Meslek eğitiminde paradigmaları değiştiriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde gelinen noktayı ve hedeflerini yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur’a değerlendirdi.

GÜNCEL 21.01.2020, 11:43
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk : Meslek eğitiminde paradigmaları değiştiriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim konularına ilişkin yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur’a konuştu. Bakan Selçuk, mesleki eğitimde büyük bir dönüşüm başlatacaklarını belirterek, "Bu dönüşüm çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimde dinamik müfredat yapısına yönelik çalışmalar, öğretmen eğitimleri, üretim bazlı eğitime geçilmesine dair çalışmalar ve sektörü sistemin merkezine alan yaklaşımlarla mesleki eğitime dair paradigmayı değiştiriyoruz." dedi.

Eğitimde yeni bir anlayışa ihtiyacımız var

Bakan Selçuk, eğitim konusuna hangi açıdan yaklaşılması gerektiğini şu ifadelerle vurguladı: “Eğitim, çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktan öte çocukları ve gençleri şimdiye uyandırmaktır aslında. Çünkü geleceğin tasavvuru, bizim bugünkü öz geçmişimizle sınırlıdır. O bakımdan çocuklarımız için bir öz geçmişten ziyade öz gelecek tasarımı konusu üzerinde durmalıyız ve çocuklarımızın öz gelecek yazmasını teşvik etmeliyiz. Eğitimde yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Eğitimi, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayan bir unsur olarak sınırlayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Eğitim, sadece endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum değildir. Eğitim, beşerlikten insanlaşmaya doğru giden yolculuğun da aracıdır. Bu yüzden özellikle eğitimin çift kanatlı olmasına vurgu yapıyoruz.”

En büyük kötülük bir toplumu kendi kültüründen mahrum etmektir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin kendi yerel dokusunda renklenmesi gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti: “Eğitimle ilgili temel bir kavram olarak maarifin seçilmiş olması zaten meselenin tohumunu izah ediyor. Maarif, içinde irfanı barındırdığı gibi, ifrat ve tefritten uzak durmayı da barındıran bir kavramdır. Eğitimle alakalı yaptığımız tüm çalışmalarda mesajı insana veriyoruz. Mesajı insan olan her şeyin öncelikle evrensel olarak kurgulanması gerekiyor. Ondan sonra kendi yerel ve millî dokusunda o toprağın boyası ile boyanması gerekiyor, millîleşip güzelleşmesi gerekiyor. Bir topluma yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi, o toplumu kendi kültüründen mahrum etmektir. Bizim bir şekilde hem içeride yeşermemiz hem de bütün dünyayla etkileşim içinde olmamız lazım. Bizim mesajımız sadece bu topraklarla sınırlı kalamaz. Çünkü bizim iki dünya ile ilgili temel misyonumuz,  bütün insanlığa bir mesajımız olması gerektiğini de gösteriyor. Bu bağlamda 2023 Eğitim Vizyonu ile ortaya koymak istediğimiz şey, insanı sadece maddi yapısı ile değil; aynı zamanda manevi boyutu ile de bir şekilde kuşatmak ve tam insan noktasında mesafe alabilmektir.”

Meslek eğitimindeki paradigmayı değiştireceğiz

Bakan Selçuk, mesleki eğitim verilen tüm alanlarda sektörlerle sıkı bir işbirliği seferberliği başlattıklarına dikkat çekerek, “Çünkü mesleki ve teknik eğitimi, büyük bir kaldıraç olarak görüyoruz. Türkiye'nin bu anlamda ekonomisini mesleki ve teknik eğitimle ilişkilendirirken üniversitelerle, sanayi ve teknokentlerle ilişkimizi geliştiriyoruz. Türkiye'nin hangi alanlarda insan kaynağına ihtiyacı olduğunu çok daha işlevsel analizlere tabi tutuyoruz. Mesleki eğitimle ilgili önümüzdeki yıllarda çok farklı atılımların, hamlelerin olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu hamleler ilerledikçe mesleki ve teknik eğitim kurumlarının Türkiye'nin gözde kurumları hâline geldiğine birlikte şahit olacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, “Türkiye’nin nitelikli insan gücü ihtiyacı düşünüldüğünde, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik geliştirilecek stratejiler ve politik dönüşümler büyük önem kazanıyor. Bu dönüşüm çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimde dinamik müfredat yapısına yönelik çalışmalar, öğretmen eğitimleri, üretim bazlı eğitime geçilmesine dair çalışmalar ve sektörü sistemin merkezine alan yaklaşımlarla mesleki eğitime dair paradigmayı değiştiriyoruz.” diye konuştu.

Meslek liselerini üreten okullar haline getirdik

“2023 Eğitim Vizyonu’muzla yenilenen millî eğitim politikamızla uyumlu olacak şekilde; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde meslekî eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak amacıyla çalışıyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti: “Bu hedefe ulaşma doğrultusunda, etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek; meslekî eğitim sistemimizin beşerî, mali, fiziki ve teknolojik altyapı ile yönetim ve organizasyonunu daha da iyileştirmek istiyoruz. Bugüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kurumlarımızın yanı sıra sektörde önde gelen turizm işletmeleri; Aselsan, Havelsan, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi sektörde ve alanında lider kurum ve kuruşlarla sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanları yetiştirmek için protokoller imzaladık. Savunma sanayi, bilişim, havacılık, denizcilik, elektronik ve elektronik teknolojileri, makine, otomotiv, turizm ve gıda sektörleri gibi alanlarda da iş birliklerimiz, okul hamilik projelerimiz ve mesleki eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projelerimiz devam edecek. Tüm bu gelişim ve değişimlere koşut olarak mesela 2019'da mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz ile mesleki eğitim merkezlerimizde yapılan üretimden 392 milyon lira gelir elde edildi. Bu, yaptığımız hamlelerin ne derece önemli sonuçlar getirdiğinin en bariz, ilk elden örneğiydi belki.”

Türkiye'nin Otomobili’ne nitelikli iş gücü desteği

Bir başka somut ve gurur verici adımdan da bahsetmek istediğini ifade eden Bakan Selçuk, “Dünya çapında tanıtımını yaptığımız ‘Türkiye'nin Otomobili’nin üretiminde ihtiyaç duyulacak nitelikli işgücü yetiştirmek üzere ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında ‘elektrikli araçlar dalı’ açıyoruz. Bununla ilgili eğitimler ilk olarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında, otomobilimizin üretileceği Bursa’da, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlayacak ve biz bu okulumuza merkezi sınav ile öğrenci alacağız.” şeklinde konuştu.

Meslek lisesi mezunlarına 6 yıl askerlik erteleme hakkı getirdik

Mesleki ve teknik eğitimin en önemli ayağının istihdam olduğuna vurgu yapan Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesleki becerilerini edinmiş, meslek ahlakı ile yetişmiş nitelikli bir işgücünün istihdam edilmesi hem bireysel hem toplumsal faydayı üst seviyeye çıkarıyor. Özellikle mezunların mezuniyet sonrası beceri eğitimi aldığı ve staj yaptığı işletmelerde istihdam edilmesi kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacak. Ancak mesleki ortaöğretim sonrasında vatani görevini yapmak için istihdamdan ayrılmak zorunda kalan kişiler askerlik görevi sonrası tekrar iş bulma sıkıntısı yaşamakta ve istihdamları kesintiye uğramaktadır. Bu durum sektörün her platformda dile getirdiği nitelikli iş gücünün kaybolmasına sebep oluyordu. Bu sorunu çözdük, Askere Alma Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle lise ve dengi okul mezunlarına sağlanan 3 yıl erteleme hakkını, meslek lisesi mezunları için 3+3 yıla çıkardık. Meslek liseli olmak artık ayrıcalık oldu çocuklarımız için.”

Yarıyıl tatilinde öğrencilere ve ailelerine “5 deneyim” önerisi

Teknoloji bağımlılığının üzerinde hassasiyetle durdukları bir konu olduğuna değinen Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Aileleri ile kaliteli zaman geçiren çocukların çok daha mutlu, başarılı ve özgüvenli olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerimizin aileleri ile birlikte gerek ev içinde gerekse dışında zaman geçirmeleri, doğayla buluşması, akranlarıyla açık havada vakit geçirmesi tercihimiz olmalı. Tüm bu aktiviteler, somut olmayan kültürel mirastır ve bu mirasın gelecek nesillere yaşatılması gerekiyor. Çocuklarımızın değerlerimizi yaşam yoluyla öğrenmelerinin sağlanması gerekir. Velilerimize bazı ipuçlarımızda var. İlkokul ve ortaokullardaki çocuklarımıza karneleriyle birlikte “15 Tatilde 5 Deneyim” başlıklı birer görev listesi sunduk. Bu listelere internet sitemizden de  (https://www.meb.gov.tr/15-tatilde-5-deneyim/haber/20146/tr) kolaylıkla ulaşabilirler. Velilerimizden ricam bu görevleri mutlaka çocuklarıyla birlikte deneyimlemeleri…

Yolumuz uzun ufkumuz açık

Bakan Selçuk, yeniakit.com.tr’ye yaptığı değerlendirmelerini şu sözlerle tamamladı: Sohbetimizin sonunda sizlerin aracılığıyla velilerimize hep söyleyegeldiğimiz bir mesajı bir kez daha tekrar etmek gerekirse ‘çocukluk’ dediğimiz şey, hayatın hazinesidir. Orada, o çağda biriktirdiğiniz her şey ama her şey, ilerideki yaşamın çerçevesini, şeklini, rengini ve dokusunu belirliyor. Her bir çocuğumuz biricik ve çok özel. Her bir çocuğumuzu kendi biricikliğiyle kucaklamalı ve yaşam yolculuklarına eşlik etmeliyiz. Yine sizin aracılığınızla, sohbetimizin başından bu yana aktarmaya çalıştığımız tüm icraatlarımızda en önemli yol arkadaşlarım olan öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Verimli ve bol mesaili bir 2019 geçirdik. Dolu dolu, birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz bir 2020’ye hazırız. Yolumuz uzun ama ufkumuz açık. ‘Mutlu çocuklar, güçlü gelecek’ için yürüyeceğiz.

YENİAKİT

Yorumlar (0)
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
Namaz Vakti 21 Haziran 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:14
Yatsı 21:49