Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edeceğini açıkladı. Peki, GES nedir? GES nasıl alınır? GES ne kadar kazandırır? GES talep toplama işlemleri ne zaman başlıyor? GES talep toplama işlemleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edeceğini açıklamıştı. Peki, GES nedir? GES nasıl alınır? GES ne kadar kazandırır? GES talep toplama işlemleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla GES ihraç edileceği açıklandı.

GES NASIL OLACAK, VADESİ KAÇ AY?

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) vadesi 6 ay olarak belirlenirken sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.

GES TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye genelinde 15-22 Haziran döneminde, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek. Vatandaşların yatırımlarını Türk lirası cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak açıklanan GES getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak.


GES NE KADAR KAZANDIRIR?

Aile destek paketi ne kadar oldu? Miktarlar arttı! Aile destek paketi ne kadar oldu? Miktarlar arttı!

Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek. Bununla birlikte, GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacak.

GELİRE ENDEKSİ SENET GETİRİSİ NE KADAR?

Asgari talep tutarı 1000 lira olarak belirlenen senetler 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran Cuma yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu'nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874 milyon 144 bin liralık (ilgili KİT'lerden sağlanan gelir tahmini) gelir tahmini tutarı baz alınacak.


ÖDENECEK ASGARİ GELİR ORANI NASIL BELİRLENECEK?

İhraç aşamasında Bakanlık tarafından her bir kupon ödemesine baz teşkil edecek bir getiri oranı belirlenecek.

Kupon ödemelerinde, ihraç yılı Bütçe Kanunu'nda, ihraç yılı ve senedin vade dönemini kapsayan yıllar için açıklanan hasılat payına ilişkin gelir tahmini rakamları ile kupon ödemesinin gerçekleşeceği aydan bir önceki ay itibarıyla açıklanmış son 3 ayda elde edilen toplam hasılat payı tutarlarına ilişkin gerçekleşmeler neticesinde, Bakanlık tarafından ihraç aşamasında belirlenen getiri oranı endeksleme yöntemiyle yeniden değerlenecek.

GES NASIL HESAPLANACAK?

Bu çerçevede, hasılat paylarına ilişkin endeks oluşturulacak ve yatırımcıya ödenecek nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat payı gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeriyle çarpılması yoluyla hesaplanacak.

İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek ve bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi sunulurken hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcılar ilan edilen kupon oranının azami yüzde 110'una kadar getiri de elde edebilecek.


Bu ay yapılacak ihraçta Hazine tarafından belirlenen dönemsel getiri yüzde 5,32 ve yıllık bileşiği yüzde 23,04 olacak. Bu kapsamda, gelir gerçekleşmelerine göre azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25,54'ü bulabilecek.

Senedin vadesi 6 ay olarak belirlendi. Sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.

GES NASIL ALINIR?

Bu konuda aracı bankalar vatandaşları detaylı bir şekilde (ilgili hesapların açılması, menkul kıymet transferi, saklanması gibi hususlar hakkında) bilgilendirecek.

Diğer taraftan, geçmişte uygulanan halka arzlarda olduğu şekliyle vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.

ÜRÜN HANGİ BANKALAR ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK?


Talep toplama ilk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.