GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI TERCİH, YERLEŞTİRME VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavı sonucunda başarılı olan ve ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar 08 Ocak - 14 Ocak 2021 (Saat 17.00) tarihleri arasında tercihlerini yapabileceklerdir.

1. TERCİH İŞLEMLERİ

Sınav sonucunda başarılı olan ve ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar tercih yapacaktır.
Adaylar, GSBNET sistemi üzerindeki kişisel sayfalarında yer alan Sınav Bilgisi başlığı altından tercihlerini yapabilecektir.
Adaylar Sınav Bilgisi başlığı altında yer alan "Tercih Yap" butonunu kullanarak tercih sayfasına erişim sağlayacaktır.
Adaylar tercih ekranında unvanlar için belirlenmiş illerden en fazla 25 (yirmi beş) tercih yapabilecektir.
Yurt Müdürü, 3'üncü ve 5'inci derece Yurt Müdür Yardımcısı unvanlarında tercih yapmaya hak kazanan adaylar cinsiyetlerine göre açılacak kontenjanlara tercih yapacaktır.
Adaylar tercih ekranında "Yapmış olduğum tercihlere yerleşememem halinde boş kalan kontenjanlardan herhangi birine Bakanlıkça re'sen yerleştirilmek istiyorum." veya "Re'sen yerleştirmeyi kabul etmiyorum. Tercihlerime yerleşememem halinde atamamın yapılmayacağını kabul ediyor ve hakkımdan feragat ediyorum." seçeneklerinden birini işaretleyeceklerdir.
Adaylar yapmış oldukları tercihleri onaylayacaklardır. Onaylamadan sayfadan çıkılması halinde tercihler kaydedilmeyeceğinden tercih yapılmamış sayılacaktır.
Adaylar tercih süresinin son gününe kadar tercihlerinde değişiklik yapabilecektir. Ancak her değişiklik sonrası onaylama işlemi yapılması gerekmektedir.
Tercih yapmayan adayların yerleştirme ve atama işlemi yapılmayacaktır.
Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan tercihler kabul edilmeyecektir.
Tercih işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
2. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yerleştirmeler adayların tercih formundaki tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
Yerleştirme sonuçları GSBNET sistemi üzerindeki kişisel sayfalarından daha sonra ilan edilecektir.
3. ATAMA İŞLEMLERİ

Yerleştirmesi yapılan adayların yerleştikleri illere ve unvana atamaları yapılacaktır.
Yapmış oldukları tercihlerin haricinde bir yere Bakanlıkça re'sen yerleştirilmek istemeyen adaylar, tercihlerine yerleşememeleri durumunda atama hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Adaylar atamalarının yapılmasından sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62'nci maddesinde belirtilen süreler içinde göreve başlayacaklardır.
Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63'üncü maddesi gereğince iptal edilecektir.

Hatay Antakya'dan 7.7'lik büyük depremden sonra ilk görüntüler... Hatay Antakya'dan 7.7'lik büyük depremden sonra ilk görüntüler...

* Unvanlara göre tercih illeri ve kontenjan listesine ulaşmak için tıklayınız.

İlgililere ilanen duyurulur.