Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2000 personel alımı ilanında kılavuz yayınlandı. 
Gelir İdaresi Başkanlığı, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) bendinde yer alan şartlar bağlamında liste içerisinde ifade edilen illerde taşra teşkilatında görev alacak şekilde 2000 gelir uzman yardımcısı alımı” yapılacak. 
Alıma KPSS’de 70 puan ve üzeri almış kişiler başvurabilecek.
Bu kişiler arasından 2000 uzman yardımcısı seçilecek.
Kılavuzda yayınlanan bilgilere göre:
 
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
 
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
-01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
-ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
-Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SINAV TARİHİ NE ZAMAN? SINAV YERİ NERESİ?

-Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine iliĢkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

SINAV BAŞVURUSU NEREDEN VE NE ZAMAN YAPILACAK? 

Sinan Ateş suikastında flaş gelişme... Yakalandı Sinan Ateş suikastında flaş gelişme... Yakalandı

Başvurular, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp, 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 17.30'da
sona erecektir.
Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm detaylar için kılavuz buraya tıklayınız.