Anayasa Mahkemesi, Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 30 Haziran 2021 tarihli Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni iptal etti.


Kararnamenin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla CHP’nin başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi kararnamenin tümünü oyçokluğuyla anayasaya aykırı bularak iptal etti.İ

Ev sahibi-kiracı milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu Ev sahibi-kiracı milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu

‘KARARNAME İLE KURULAMAZ’
İptalde yetki gaspı gerekçe gösterilerek bu konunun Cumhurbaşkanı kararı ile değil kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Kararda Anayasa’nın “Kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz” hükmüne atıf yapıldı.

Kararda bu komitenin herhangi bir bakanlık teşkilatına bağlı olmadığı, bununla birlikte yapısı Cumhurbaşkanlığı’nca düzenlenecek kurumların arasında yer almadığı ve bu nedenle kanunla kurulmasının uygun olduğu belirtildi.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ NEDİR?
Fiyat İstikrarı Komitesi, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında toplanan komite bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirmişti.

Komite Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyordu.