2022 yılı ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı belli oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, fitre miktarını 40 lira olarak açıkladı. Ramazan hazırlıklarına devam eden milyonlar fitre ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Fıtır sadakası nedir ve ne zaman verilir? Fitre Ramazan’dan önce verilir mi? Fitre nasıl hesaplanır, neye göre verilir? İşte 2022 fitre miktarı

Ramazan ayının başlangıcına sayılı günler kala, fitre ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın sadakasıdır. Fıtır sadakası miktarı Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından 40 lira olarak açıklandı. Ramazan öncesi milyonlar fitre ile ilgili dini bilgileri araştırıyor. Peki, Fıtır sadakası nedir ve ne zaman verilir? Fitre Ramazan’dan önce verilir mi? Fitre nasıl hesaplanır, neye göre verilir? İşte 2022 fitre miktarı…

BU SENE FİTRE NE KADAR 2022?

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) lira olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."


FITIR SADAKASI NEDİR VE NE ZAMAN VERİLİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fitre ile ilgili sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

“Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

İsveç ve Finlandiya NATO'da üyelik müzakerelerine katıldı İsveç ve Finlandiya NATO'da üyelik müzakerelerine katıldı


Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.”


RAMAZAN AYINDAN ÖNCE FiTRE VERİLİR Mİ?

Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

Fitre ve zekatta nihai hedef, yoksulun sevindirilmesidir. Bu doğrudan olabileceği gibi bir vasıtayla da olabilir. Fitre Ramazan ayı içinde verilmelidir.

Fitre, vacip olma zamanı olan Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.