Noter huzurunda taşınmaz alım satım imkanı sağlayan uygulamanın tarihi 1 Temmuz 2023'e ertelendi.

Noterler artık, 1 Temmuz 2023'ten itibarıyla taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek.

İlgili karar:

Depremde bilanço ağırlaşıyor: 1762 can kaybı Depremde bilanço ağırlaşıyor: 1762 can kaybı

"1512 Sayılı Noterlik Kanunu'nun 60'ıncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (3) Numaralı Bendi ile 61/A Maddesinde Öngörülen Bilişim Sisteminin Kurulmasına İlişkin Olarak Anılan Kanunun Geçici 21'inci Maddesinde Yer Alan Sürenin 1 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı"

Resmi Gazete'de yayımlandı.