Ev alım satımı için yeni düzenleme geldi. Türkiye'de 2008 yılında yayımlanan 26801 sayılı Resmî Gazete'deki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapıldı.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in 8. maddesinin 9. fıkrasında yer alan;

"Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür."

Cümlesinin sonuna şu ifadeler eklendi:

"Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur."

Dünyanın en popüler 2. lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünyanın en popüler 2. lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ARAÇ ALIM SATIMINDA TL ŞARTI ARANMAYACAK

Yapılan yeni düzenleme araç alım satımı dışındaki menkul satışlarında geçerli olacak.

Tebliğ'in 15. fıkrasında yer alan "kararlaştırılması" ibaresi "kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi" şeklinde değiştirildi. İlgili karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik yapılan maddeler şöyle:

9. MADDE

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

15. MADDE

On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.