JAMA Network Open'da yayımlanan araştırma :

Erteleme eğilimindeki öğrencilerin kötü ruhsal ve fiziksel sağlıktan sorun çekme riskinin daha yüksek olup olmadığı değerlendirildi. Aralarında İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden de araştırmacıların bulunduğu ekip, Stockholm ve çevresindeki 8 üniversiteden 3 bin 525 öğrenci katılımcıyı çalışmaya dahil ederek onlardan 19 Ağustos 2019 ile 15 Aralık 2021 arasında bir yıl boyunca her üç ayda bir anket doldurmalarını istedi.Çalışmada araştırmacılar öğrencilerin kendi bildirdikleri erteleme davranışlarını, 1  ile 5 arasında derecelendirilen Likert ölçeğini kullanarak Saf Erteleme Ölçeği'nin İsveç versiyonundaki 5 madde üzerinden değerlendirdi. Ardından sayılar toplanarak 5 ile 25 arasında değişen bir toplam erteleme puanı elde edildi.Öğrencilerden elde edilen veriler daha sonra, ertelemenin 9 ay sonraki daha kötü sağlık çıktılarıyla bağlantılı olup olmadığını belirlemek üzere değerlendirildi. 9 ay sonraki takipte, katılımcıların kendi bildirdikleri 16 sağlık çıktısı incelendi. Bu çıktılar arasında depresyon, anksiyete ve stres semptomları gibi ruh sağlığı sorunlarının yanı sıra şiddetli ağrılar yer alıyor. Bu ağrıların görüldüğü yerler arasında boyun ve/veya üst sırt, alt sırt, üst ve alt ekstremiteler de bulunuyor.Katılımcıların bildirdiği sağlık çıktıları arasında düşük uyku kalitesi, fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı, esrar kullanımı, alkol kullanımı ve kahvaltı atlama gibi sağlıksız yaşam tarzı davranışlarının yanı sıra yalnızlık, ekonomik zorluklar gibi psikososyal sağlık faktörleri ve genel sağlıkla ilgili sıkıntılar yer almakta. Bulgular, daha yüksek erteleme seviyesinin yaklaşık 9 ay sonraki, önemli ölçüde daha yüksek depresyon, anksiyete ve stres belirtileriyle ilişkili olduğu anlamına geliyor.

Araştırmalarda Covid-19 salgını sırasında toplandığından diğer zaman dilimlerine genellenebilirliği etkileyebilir" ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon uyarısı geldi! İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon uyarısı geldi!

Erteleme alışkanlığı üniversite öğrencileri arasında da çok yaygın durumda.Araştırmacılar çalışmada, "Ertelemeye müdahale etmenin herhangi bir spesifik sağlık çıktısıyla büyük ilişkiler ortaya çıkarması pek olası görünmese de bir dizi farklı türden sağlık sonuçlarıyla küçük ilişkiler ortaya çıkarması muhtemel" açıklamasını yaptı.