Milli Eğitim Bakanlığından öğretmen olarak emekli olan memurlar ; öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenlere verilecek 3600 ek gösterge hakkında sitemize sıkça soru sormaktadır …

Pazarda kurbanlık var alıcı yok Pazarda kurbanlık var alıcı yok

Kamudanhaber - Özel Haber


Emekli öğretmenlere  3.600 ek gösterge var mı, yok mu?

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıktı, Resmi Gazete'de yayımlandı, yürürlüğe girdi. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verildi. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girme tarihi 15 Ocak 2023 olacak…

Emekli öğretmenlerin 3600 ek göstergeden yararlanıp yararlanamayacağını bir öğretmenimiz Cimer’e sormuş .

Gelen cevabı Kamudanhaber sitemize göndermiş. Bu cevabı siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz.

İşte mesaj ve açıklamalar ;

“Ben 34 yıllık meslek hayatının sonunda emekli olmuş bir öğretmenim .
Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde 3.600 ek gösterge artışından yararlanacak mıyım, yararlan(a)mayacak mıyım? “

Mensubu olduğum MEB topu taca pardon Çalışma Bakanlığına atıp işin içinden sıyrıldı. Çalışma Bakanlığı  KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ise şu cevabı verdi:

            "Sayın Y.İ

             Bilindiği üzere, 14/02/2022 tarihli ve 31750 sayılı Resmî Gazetede 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yayımlanmış ve bu Kanun ile birlikte eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlanmıştır.
             
            Bu kapsamda, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelin “IV – Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” bölümü değiştirilerek Öğretmen unvanını almış olanlara 1. Derece için +3000 olarak uygulanan ek göstergenin +3600’e yükseltilmesine karar verilmiştir. Ancak, 7354 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, ek gösterge artışının sağlandığı 8 inci maddenin 15/01/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

             Bu itibarla, ek gösterge artışına yönelik talebinizin ilgili maddenin yürürlüğe girdiği 15/01/2023 tarihinden sonra işleme alınacağı hususunu,

            Bilgilerinize rica ederiz."

Bu ne demek şimdi? 

Anlayan varsa beri gelsin!

Emekli öğretmenlerde 3600 ek göstergeden yararlanabilecek mi ?

Devletin de kafası karışık…