2022 Ekim ayında işsiz oranı erkeklerde 8,6 olarak belirlenirken ,kadınlarda bu oran 13,3 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş arası genç nüfusun işsizlik oranı ise yüzde 21,9 oldu. 

İstihdam oranlarında artış..

Japonya'nın kurtarma ekibi Türkiye'de Japonya'nın kurtarma ekibi Türkiye'de

Hane halkı işgücü araştırmalarına göre istihdam edilen kişilerin oranları bir önceki aya göre Ekim ayında yüzde 0,3 artışla yüzde 48 olurken ,bu orana tekabül eden kişi sayısı 31 milyon 200 bin kişi olarak tahmin ediliyor.