Eğitim-Bir-Sen, eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğinin hukuka aykırı, kazanılmış hakları ihlal eden, kurum içi çalışma barışını bozacak, adil, eşit ve objektif olmayan sonuçlar doğuracak hükümlerini ve yönetmelik eklerini, iptal istemiyle, yargıya taşıdı.

Korktuğumuz başımıza geliyor! Türkiye donacak; şiddetli don ve buzlanma uyarısı… Korktuğumuz başımıza geliyor! Türkiye donacak; şiddetli don ve buzlanma uyarısı…

Sendikadan yapılan açıklama şu şekilde:

"05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin;
-lisansüstü eğitime, eğitim yönetimi sertifikası programından muafiyet sağlamaması,
-sertifika geçerliliğini sekiz yılla sınırlandırması,
-belirli eğitim kurumlarının yöneticiliğinin belirli alanlara tahsis edilmesi sonucunu doğuracak ve genel bilgi/kültür dersleri öğretmenlerini kendi aralarında ayrıştıracak nitelikte görevlendirme özel şartları getirmesi,
-müdür başyardımcılığı için müdür yardımcılığından farklı görevlendirme şartları getirmemesi,
-ayrıca, değerlendirme formlarında bütün adayların erişimine eşit, adil ve objektif bir biçimde açık olmayan, adayın kendi istek ve iradesi haricinde tecelli edebilen faaliyetlerin puanlama konusu edilmesi,
-sadece son dört yıldaki ödüllerin dikkate alınması, dört yıldan fazla hizmet sürelerinin eksik puanlamaya tabi tutulması,
-teşekkür-takdir belgeleri ve aylıkla ödülün puanlama dışı bırakılması gibi,
kazanılmış hakları ihlal eden hukuka aykırı düzenlemelerinin iptal edilmesi talebiyle Danıştay'da dava açtık."