Sendikamızın ilkelerine, teşkilatımızın onuruna ve medeniyet köklerimizden gelen değerlere uygun olarak; dostane, saygı, hoşgörü ve tatlı bir rekabet ortamı içerisinde bir bayrak yarışı sürecine girmiş bulunmaktayız. Sözde değil özde demokrasi şöleni yaşamak hepimizin en temel arzusudur. Seçim ile ilgili yasaların, sendikamızın tüzüğünün ve yönetmeliğinin amir hükümlerine uygun olarak üyelerimizin hür iradelerinin sandığa tam yansıyabilmesi için; şeffaf, serbest ve eşitlik esasları doğrultusunda seçimlerin yapılması için herkes üzerine düşen kanuni, vicdani, ahlaki ve insani sorumluluklarını yerine getirmelidir.

AK Parti kurucu üyesi eski milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı AK Parti kurucu üyesi eski milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı

21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan “Değişime Çağrı” seçim bildirgesi ile Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şubede sürecin sendikanın; rant kapısı olmasına, saltanatlığa evrilmesine, azınlık bir grubun tahakkümünde kalmasına ve birilerinin zenginleşme aracına dönüşmesine amasız, fakatsız son vermeyi amaçlayan Değişim Hareketi, bu düşüncede olan tüm üyelerimizi korku imparatorluğu kuranlara inat; korku, kaygı duvarlarını aşarak ben de varım demeye ve “Değişim Hareketi”nin bir parçası olmaya davet etti.

Sendikamızda Ekim-Kasım 2022 yapılacak olan seçimlerin; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun, 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun, Eğitim-Bir-Sen Seçim Usul ve Esasları Yönetmeliği ve Eğitim Bir Sen Tüzüğümüzün ruhuna ve lafzına uygun olarak seçim çalışmalarımızın demokratik, adil ve eşit şartlarda yürütebilmemiz için üye listeleri 04.07.2022 tarihli dilekçe ile Eğitimciler Birliği Sendikası İstanbul 4 No’u Şube Başkanlığından talep edilmiştir.


Dilekçe, aynı gün Şube Başkanı Talat YAVUZ’a elden verilmiştir. O anda şube yönetimin kurulunun huzurunda Sayın Talat YAVUZ, üye listelerini vermeyeceğini tarafımıza sözlü olarak söyledi ve 20.07.2022 tarih ve EBS/34-4-2022/94 sayılı yazılarında üye listelerini veremeyeceklerini belirtmişlerdir.

Türkiye’de demokrasinin kök salmasını sağlayan 1950 yılında kurulan Yüksek Seçim Kurulu, güvenirliği herkes tarafından kabul edilen en önemli Anayasal kurumumuzdur. Ülkemizdeki seçimleri; serbest, eşit, özgür,şeffaf, güvenli, tarafsız, adil ve hızlı bir şekilde hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan tüm dünyanın gıpta ile izlediği düzen ve başarıyla yönetmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem AKKAYA, 12.08.2022 tarihinde Anadolu Ajansına seçmen listeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 47.'nci maddesini hatırlatarak, seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere, seçmen kütüklerinin listesi YSK tarafından bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak kaydıyla siyasi partilere verildiğini vurguladı.


Seçimlerin, eşit ve hakkaniyet ölçüsünde ve ilgili mer’i yasalara uygun olarak gerçekleşmesi gerekçesi ile üye listeleri talebimiz niçin olumlu karşılanmamıştır? Eğitim Bir Sen İstanbul 4 Nolu Şubesi, YSK dan daha da mı yetkin? Şube Başkanı Sayın Talat YAVUZ, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem AKKAYA’dan daha mı yetkin?

Yoksa seçimleri kaybetme endişesi taşıdığı için 2018 seçimlerinde olduğu gibi baskı, dayatma ve tahakkümcü uygulamalarıyla konforlu ve şatafatlı saltanatının ömür boyu devam etmesi için hukuksuz ve antidemokratik yöntemleri tekrar kullanma arzusunda mı? Farklı düşüncelere tahammülü olmadığı için üyeleri tek ses ve tek sıra hizaya mı getirmek istiyor?


Bu hukuki ve masumane talebimiz karşısında Sayın Talat YAVUZ’un keyfi ve hukuk tanımaz tavrı, 54. Hükümetin Başbakanı Rahmetli Erbakan Hocanın: “Allah’ın büyüklüğüne bakın ki, kendi koydukları barajlarda kendileri boğuluyor. Çırpınıp duruyorlar. Kim hile yaptıysa, sonunda kendi yaptığı hileden kendisi perişan olmuştur.” sözünü akıllara getirmiştir.

Sportif müsabakalarda hakem başlama düdüğünü çalmadan önce son kez sahaya ve etrafa bakarak kontrol eder. Bu bakışın anlamı; Oyuncuların hepsi yerinde mi? Şartlar eşit mi? Ortam müsabaka yapmaya uygun mu? Hakem, müsabakanın başlamasına engel bir durum olmadığına kanaat getirdikten sonra başlama düdüğü ile müsabakayı başlatır. Burada hakem Genel Merkez’dir.

Tüzüğümüzün 3. maddesinin 2. fıkrasının (g) bendine göre seçimlerin, özgür ve şeffaf gerçekleştirilmesi ve üyenin tercihlerinin önemsenmesi için her türlü tedbirin alınması gerekliliğinden dolayı Genel merkezden; tüm aday listelerine eşit yakınlıkta, kolaylaştırıcı, kuşatıcı, birleştirici, kucaklayıcı ve yapıcı bir hakem rolünde seçim sürecini yönetmesi tüm üyelerimizin beklentisidir.

Yıldırım DEMİRCİ

İst.Pendik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü