E-ticaretin düzenlenmesine dair kanun yayımlandı. Yasanın bazı hükümleri 2023'te yürürlüğe girecek, intibak süreci ise 2025 yılına kadar uzuyor.

E-ticarette tekelleşmenin önüne geçilmesini amacıyla elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanununda değişiklikler yapan yasa yayımlandı.

Fazla uyumanın 5 etkisi! Neden uykusuzluk kadar tehlikeli Fazla uyumanın 5 etkisi! Neden uykusuzluk kadar tehlikeli

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yasanın bazı hükümleri 2023’te yürürlüğe girecek, intibak süreci ise 2025 yılına kadar uzuyor.


Yasaya göre, net işlem hacmi 10 milyar TL’nin ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100,000 adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için 1 Ocak 2025 tarihine kadar ilgili bakanlıktan lisans alacak ve lisansını yenileyecek.

Aynı yasa hükmüyle net işlem hacmine göre ödenecek lisans ücretleri de belirlendi.

YÜKÜMLÜLÜKLER
Yasayla e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yükümlülükler getirildi. Buna göre, hizmet sağlayıcıları, kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunamayacak aracılık edemeyecek.

Net işlem hacmi 10 milyar TL’nin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, alıcıdan elde ettiği verileri aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri veya diğer elektronik ticaret ortamlarında elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet ederken kullanamayacak. Satıcıların verilerini diğer e-ticaret yerlerine bedelsiz taşımasına imkân sunacak.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, net işlem hacmi veya işlem sayısına bağlı olarak; satıcıların ticari ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamayacak, herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamayacak.

KENDİ SATIŞLARI DIŞINDA
Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kredili ödeme işlemleri ile diğer ödeme işlemleri hariç olmak üzere, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların ya da 6361 sayılı kanun kapsamındaki şirketlerin, kredi verme işlemleri dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkân sağlayamayacak.


E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ilişkin faaliyette bulunulmasına imkân sağlayamayacak. Kendi satışları dışında kargo taşımacılığı faaliyetinde bulunamayacak.

Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlanmasının önüne geçilecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı satıcılar tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması halinde, bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecek.

Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin gelişimini sağlamaya, etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak.

YÜRÜRLÜK
Aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazar yerlerinde kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan veya kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunan veya satışına aracılık eden e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik para kuruluşu olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunan işletmeler, taşıma işleri organizatörü veya posta hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, yükümlülüklere 1 Ocak 2024 tarihine kadar uyum sağlayacak.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve aynı tarihten itibaren 6 ay içinde bu kanuna uygun hâle getirilmeyen aracılık sözleşmelerinin ilgili hükümleri geçersiz sayılacak. (REUTERS)