Hatay’dan Kızıldeniz’e uzanan fay hattı

Kahramanmaraş depremleri sonrası dünya çapında yankı uyandıran bir araştırma, Hatay’dan başlayıp Kızıldeniz’deki Akabe Körfezi’ne kadar uzanan Ölü Deniz Fay Zonu’na dikkat çekiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan Altunel, ABD’deki Pacific Gaz ve Elektrik’te görev yapan Jeoloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Kozacı, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Cengiz Yıldırım, Suriye Atom Enerjisi Komisyonu’ndan Reda Muhammed Sbeinati ve Strazburg Üniversitesi’nden Mustapha Meghraoui’nin gerçekleştirdiği çalışma, bölgede büyük bir sismik tehlikenin olduğunu gözler önüne serdi.

Fay zonu üzerindeki 6 ülke risk altında

Habertürk'ten Kenan Butakın’ın haberine göre, çalışmada elde edilen veriler, Antakya’dan başlayarak batı Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün ve Doğu Mısır’a kadar uzanan yaklaşık 800 kilometrelik bir fay hattının büyük depremlerle karşı karşıya kalabileceğini açıkça gösteriyor. Araştırmada, 7 ve üzeri büyüklükte depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi.

Yeni Orta Vadeli Program'da Tasarruf Ön Plana Çıkacak Yeni Orta Vadeli Program'da Tasarruf Ön Plana Çıkacak

1939 Erzincan ve 2023 Kahramanmaraş depremleri arasındaki benzerlik

Araştırmada, Kuzey Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayı arasındaki benzerlikler de ele alınıyor. 1939 Erzincan depreminden sonra Kuzey Anadolu Fayı üzerinde belirli aralıklarla büyük depremlerin meydana geldiği ve fayın Marmara Denizi’ne kadar kırıldığı belirtiliyor. 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası Ölü Deniz Fayının da benzer bir kırılma dizisi yaşayabileceği ifade ediliyor.

Hacıpaşa Fayı'nın kırılma potansiyeli

Çalışmada, Suriye sınırından Hatay Kırıkhan’a kadar uzanan Hacıpaşa Fayı’nın 600 yıldan fazla süren sismik durgunluk dönemine dikkat çekiliyor. 6 Şubat 2023’teki depremin bu fay hattına önemli bir stres yüklediği ve potansiyel olarak büyük bir kırılmaya neden olabileceği belirtiliyor. Bu büyüklükteki depremlerin komşu faylara stres yüklediği ve bir sonraki büyük depremin tetikleyicisi olabileceği ifade ediliyor.

Olası sonuçlar ve alınması gereken önlemler

Araştırmaya göre, Ölü Deniz Fay Hattı’nın kuzey kolu olan Hacıpaşa Fayı’nın kırılması, 600-900 yıldan fazla süredir sismik durgunluk yaşayan güneydeki komşu segmentleri de tetikleyebilir. Bu durum, Türkiye'nin güney bölgeleri, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün ve Mısır’daki 30 milyon insan için ciddi sonuçlar doğurabilir.