Doğa Koleji velileri okul önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak İstanbul ilinde 9 adet çürük raporu verilen okul olduğunu ve bu okullara sağlamlık raporu verildiği iddiasında bulundular. 

İTÜ tarafından teknik incelemeler sonucunda doğa kolejine ait 9 okulda sağlamlık raporu alınamadığı bilgisini paylaştılar.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi tarafından deprem bölgesinde bulunan Kartal Aşağı Mahallesi Şahane Sokak’taki A blok İlkokul Doğa Koleji binasının 2018 TDY’ye göre Performans Analizi Teknik İnceleme Raporu yayımlandı. Raporda bina için “Yapı az katlı olmasına rağmen kontrollü hasar performans bölgesindedir. 2018 TOY ye göre A-Blok kontrollü hasar performans seviyesinde olduğu için ilkokul binası olarak kullanılması uygun değildir.” ifadeleri yer alıyor.

İstanbul Kartal'da bulunan bir kampüslerinin İlkokul olarak kullanılması uygun olmadığı raporlara yansıdığı bilgisini paylaştılar.

Türkiye'yi dereinden sarsan Kahramanmaraş merkez üstü depremler sonucunda bir çok binada yıkım gerçeklieşmiş çok sayıda can maal olmuştu.

Olası bir büyük İstanbul depreminin olması halinde çocukları bu okulda okuyan velileri endişelendirdi.

7. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi. HAGB Kararından İcraya kadar birçok düzenleme var. 7. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi. HAGB Kararından İcraya kadar birçok düzenleme var.

İTÜ'nün yaptığı inceleme raporunda 2018 TDY'ye göre A-Blok kontrollü hasar performans seviyesinde olduğu için İLKOKUL binası olarak kullanılması uygun değildir. Yapı Kartal sahil bölgesinde olduğu, zemin değerlerinin riskli ve düşük seviyede bulunması ve yapının inşaat tarihinin eski olması sebebiyle, binanın güçlendirmesi tercihi teknik açıdan uygun bulunmamaktadır. Yapının yıkılarak yeniden yapılmasının daha doğru olacağı görüş ve kanaatimde olduğumu saygılarımla takdirlerinize sunarım ifadeleri kullanıldı

İTÜ raporları neden gizleniyor ve neden yok sayılıyor?

İstanbul doğa koleji velileri istanbul bölgesinde doğa kolejine ait 9 adet okulda bu durum mevcut olduğu iddia edildi.

İTÜ tarafından bu okullara sağlamlık raporu verilmezken İTÜ raporunda sağlam çıkmayan 9 okul  Öz Dönüşüm Mühendislik Mimarlık İnşaat Şirketi'nin raporunda nasıl oluyor da 9'u birden sağlam çıkabiliyor?

Veliler bu sonuçlar ortasında hangi verilere inanacaklarını şaşırmış durumdalar.

Sonuç olarak; Doğa koleji velileri Milli Eğitim Bakanlığı ve tüm ilgili kurumları göreve çağırıyoruz. Bu raporlarda her hangi bir usulsüzlük ve tedbir konusunda yetersizlik varsa bunların tespit edilmesi ve bir an önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.