Telegram kullanıcılarına müjde: Whatsapp’ın pabucunu dama atacak güncelleme geldi Telegram kullanıcılarına müjde: Whatsapp’ın pabucunu dama atacak güncelleme geldi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan çağrıda eğitimin tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkı olduğunun altı çizilerek alınan kararın bir an önce gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi. İlgili çağrı ise şu şekilde:

"Afganistan’da yükseköğretimde de kız öğrencilere getirilen eğitim yasağını üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz. Eğitim, tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkıdır. Afganistan’da halkın beklentileri uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerekli adımların bir an evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz."