Borcu olanlar, müjde! Meclis’e sunulacak torba kanunla birlikte gelir şartı aranmaksızın, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlatılan 2.000 TL altındaki elektrik, su, doğal gaz ve telefon borçları silinecek.

Kan Donduran Olay! 12 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisi Sınıf Arkadaşını Öldürdü Kan Donduran Olay! 12 Yaşındaki Ortaokul Öğrencisi Sınıf Arkadaşını Öldürdü

Bu hafta içinde Meclis'e sunulması beklenen torba teklif ile gelir durumuna bakılmaksızın, vatandaşların 15 Ağustos 2022 tarihine kadar hakkında icra takibi başlatılmış 2 bin TL’nin altındaki elektrik, su, doğal gaz ve telefon borçları silinecek. Torba kanun TBMM’nin yeni yasama yılında öncelikli gündem arasında yer alacak.

Bazı düzenlemeler şu şekilde;

-Elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük miktarlı borçlar silinecek. Bunun için 2000 TL’nin altındaki bu alacaklar “değersiz alacak” kategorisine alınacak.
-Taslak düzenlemeye göre; borçlusunun dar gelirli olup olmadığına ve alacağın kaynağına bakılmaksızın vergi mükelleflerinin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlatılmış bulunan asıl alacak ve ferileri dahil takip tutarı 2 bin TL ve altında olan borçlarının icra takibi sonlandırılacak. Bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış tahsilatlar nedeniyle takip konusu bakiye takip tutarı 2 bin TL ve altına düşen alacaklar için da alacak hakkından feragat edilerek icra takibi yapılmayacak. Söz konusu değersiz alacaklar işletme kayıtlarından çıkarılacak. Vazgeçilen alacaklar nedeniyle icra tahsil harçları da alınmayacak. Kapsama sadece gerçek kişi borçluları girebilecek.

Varlık yönetim şirketlerince takip edilen alacakların yarısı Hazine tarafından ödenecek. Küçük tutarlı alacaklar nedeniyle oluşan icra takiplerinin azaltılması amacıyla Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, banka ve diğer mali kurum ve kuruluşlardan 15.08.2022 tarihi itibarıyla devir ve temlik alınan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara bakiyesi 2 bin 500 TL ve altında bulunan bireysel nitelikle her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak tutarla ödenerek tasfiye edilecek.

AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞ

SGK’ya, gayrimenkullerinin iş ve işlemlerine ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisi tanınacak. Genel çerçevesinin belirlenmesi için kuruma bu konuda yönetmelik çıkarma yetkisinin tanınacak. Gayrimenkullerin satışıyla ilgili mevzuat hükümleri arasında uyumsuzluklar giderilecek. SGK’ya ait gayrimenkuller elektronik ortamda açık artırma usulü ile satılacak. 

KAMU İHALE BAŞ UZMANI GELİYOR

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 2020 ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları’nın taşıt cinslerinin bedellerinin yıl içerisinde belirlenmesine yönelik hüküm yeniden düzenlenecek.

Buna göre; güvenlik önlemli binek ve servis cinsi taşıtların bedellerinin, “Diğer Taşıtlar” kapsamındaki taşıtların ise cinslerinin ve bedellerinin bütçe kanunlarında belirlenen esaslara göre yıl içerisinde belirlenmesine imkan sağlanacak.

Kamu İhale Kanunu’nda (KİK) yapılacak değişiklikle kamu ihale baş uzmanı unvanı getirilecek.

İhalelere itirazen şikâyet başvurusu sonucunda başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedelinin başvuru sahibine iade edilmesi sağlanacak.

İhalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden bedeli belli tutarın üzerinde olanlar için sözleşme bedelinin binde 5’i oranında yükleniciden tahsil edilen bedel iade edilmeyecek.

TRANSİT TİCARETE TEŞVİK

Malların satıcı ve alıcısının Türkiye’de olmaması ya da malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında alınıp satılması şartıyla, yurt dışından satın alınan malların yurtdışında satılmasından elde edilen kazançların yüzde 50’si kurum kazancından indirilecek. Böylece kurumların transit ticaret faaliyetleri teşvik edilerek Türkiye’nin dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanacak. Cumhurbaşkanı’na söz konusu oranı sıfıra kadar indirme veya yüzde 100’e kadar artırma yetkisi verilecek.

Sermayeye ilave edilen enflasyon farkları, özel fonlar gibi fonların sermaye azaltımında orantılı olarak vergilendirilmesi sağlanacak.

Düzenlemeye göre; sermayeye aktarılan çeşitli kaynakları aktarıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, bu sürenin sonunda sermaye azatılmışsa, işletmeye konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermaye oranlaması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit edilerek vergilendirme yapılacak.

Böylece sermayeye ilave olunan kaynakların en az beş yıl boyunca sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin öz kaynaklarının güçlü kalması teşvik edilecek.