Kahramanmaraş ve çevresindeki bölgelerde meydana gelen iki büyük deprem sonrası, deprem nedeniyle evi yıkılan ya da hasar gören vatandaşların hakları hakkında açıklamalar hukukçular tarafından yapılmaktadır. Deprem, insanlar için hayatın en büyük travmalarından biridir ve deprem sonrası yaşadıkları zorluklardan kurtulmak için gerekli haklarını bilmeleri önemlidir. Aşağıdaki bilgiler, deprem mağduru vatandaşların deprem sonrası hakları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

Tüm cemaat bir anda öksürmeye başladı! Kamera kaydı gerçeği ortaya çıkardı Tüm cemaat bir anda öksürmeye başladı! Kamera kaydı gerçeği ortaya çıkardı

1- DEPREMDE HAK SAHİBİ OLANLAR
Deprem sonrası evi yıkılan vatandaşların hakları nelerdir ve kimler hak sahibi sayılabilir? Depremde oturduğu ev yıkılan kiracı veya evdeki misafir hak sahibi sayılabilir mi?

"Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 29. Maddesi’nde, yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel olan binalarda oturan aileler hak sahibi olmak şartıyla konut yapılır veya kredi verilir" şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır. Ancak, Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik’te belirtildiği üzere, kiracı ve misafir konumunda olanlar hak sahibi sayılamazlar.

2- HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURULARI
Deprem sonrası evi yıkılan vatandaşlar hangi yoldan hak sahipliği başvurusu yapabilirler? Devlet ev mi, konut kredisi mi verecek? Hak sahibi sayılmayanlar dava açabilir mi?

Afet sonrası, kendi evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar hak sahibi sayılır ve bu vatandaşlara konut yapılması veya konut kredisi verilmesi gerekir. Hak sahipliği başvurusu, e-Devlet üzerinden yapılabilir