Fatih Erbakan: AK Parti mutabakata imza atmak istemedi; mutabıkız derlerse tekrar değerlendiririz Fatih Erbakan: AK Parti mutabakata imza atmak istemedi; mutabıkız derlerse tekrar değerlendiririz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla duyurulan genelgede, deprem bölgesinde görev yapan tüm devlet memurlarına Şubat aylıklarının ivedilikle ödeneceği belirtildi.

Genelgede,  "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapanlara, 15/2/2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü ve ek 24 üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödenecektir."

"Kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, Işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır."

"Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir.

Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacaktır.

Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir.

İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir." denildi.