Bursa’nın Nilüfer ilçesinde İmam hatip lisesinin de olduğu bir binada yaşanan dansöz skandalının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), harekete geçti. Okul-Aile Birliği Yönetmeliği’nde değişikliğe giden MEB, “Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine” vurgusu yaptı.


MEB’in yeni düzenlemesi ile birlikte okul müdürlerinin, okul aile birlikleri üzerindeki görev ve sorumluluğu artırıldı. Buna göre, okul aile birlikleri etkinlikleri artık, “Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine” uygun olarak düzenlenecek. Okul aile birliği etkinlikleri artık tamamen okul müdürünün denetim ve sorumluluğunda olacak.

Yönetmeliğin “okul müdürünün sorumluluğu”nu düzenleyen 27’nci maddesinde yapılan değişikle okul müdürü artık okul aile birliğinin yaptığı “her türlü etkinlik” için de mevzuata uygunluk denetimi yapacak.

Ayrıca yönetmelik değişikliği ile okul müdürüne, okul aile birliklerini denetim için yeni görev verilirken, dikkat edilecek “değerler” de şöyle sıralandı:

Eylül ayı enflasyonu açıklandı! Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı oluştu mu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı! Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı oluştu mu?

“Birlik tarafından gerçekleştirilecek seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetlerin öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlar.”

OKUL MÜDÜRÜNÜN ONAYI GEREKECEK

Resmi Gazete’deki değişikliğe göre etkinliklerin denetimi şu şekilde olacak:

“Birlik tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739 sayılı Kanunda yer alan Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenir. Faaliyet içerikleri öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı olmayacak şekilde planlanır. Hazırlanan seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, defile, sergi, kermes ve benzeri faaliyetler sosyal etkinlikler kurulu tarafından incelenir ve okul müdürünün onayı ile gerçekleştirilir.”