Çalışanlşara yönelik yapılacak olan 1000 tl'lik enerji yardımı detayları belli oldu.

Çalışanlara yönelik yapılacak bu destek nakden veya enerji firmalarına direk olarakta yapılabilecek.

Depremle İlgili Uygunsuz Paylaşım Yapanlara Adli İşlemler Başlatıldı ! Depremle İlgili Uygunsuz Paylaşım Yapanlara Adli İşlemler Başlatıldı !

İşveren tarafından yapılacak bu ödeme vergiden muaf tutulmayacak.

 İşverenlerin kömür, odun gibi ayni yardımları bu düzenlemeye girmeyecek ancak başka bir madde uyarınca prime esas kazançtan muaf tutulacak.

9 Kasım 2022’den itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar çalışanların mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemelerden prim alınmayacak, gelir vergisi kesilmeyecek. İlave ödemelerin 1000 TL’yi aşması halinde ise bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacak.