Aselsan Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre çıkarılmış sermayesinin yüzde 100 oranında bedelsiz artırılmasına karar verildi.

İşte o açıklama:

"Yönetim Kurulumuzun 08.05.2023 tarihli toplantısında; 26.04.2023 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %100'ü oranında bedelsiz payın, pay sahiplerimize temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasına uygun olarak; Şirketimizin 10.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirketimizin 2.280.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, geçmiş yıllar kârlarından karşılanacak 2.280.000.000-TL'lik artış ile 4.560.000.000-TL'ye yükseltilmesine, Artırılacak 2.280.000.000-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1.210.909.090,908-TL nominal değerli (A) grubu ve 1.069.090.909,092-TL nominal değerli (B) grubu nama yazılı bedelsiz payların pay sahiplerine usulüne (kaydi sistem esaslarına) uygun şekilde dağıtılmasına,

Herkesi ilgilendiriyor! Bankaların nakit avans limitlerini düşürdüğü belirtiliyor Herkesi ilgilendiriyor! Bankaların nakit avans limitlerini düşürdüğü belirtiliyor

Konu ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi."

ekran-alintisi-r4Yj.jpg