Alacaklıların borçluya ait mal, hak veya alacakları Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden sorgulamasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

"Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra, alacaklı, mal beyanını beklemeksizin UYAP üzerinden, bu sisteme entegre edilmiş kamu kurum veya kuruluşlar, 5411 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar ile benzer mahiyette kayıtları tutan kurum ve kuruluşların veri tabanında borçluya ait mal, hak veya alacakları sorgulayabilecek.

Sorgulama işlemi, UYAP ortamında ilgili icra dosyasına kaydedilmiş avukatlar ile sistem altyapısı oluşturulduğu takdirde gerçek veya tüzel kişi alacaklılar tarafından yapılabilecek.


Alacaklı; araç sorgusu, Gelir Dairesi Başkanlığı kayıt sorgusu, icra dosyası sorgusu, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar kayıt sorgusu, posta çeki sorgusu, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt sorgusu, taşınmaz sorgusu gibi işlemleri yapabilecek.