Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 17 personel ilanı yayımladı! 10 erkek ve 7 kadın personel olmak üzere toplam 17 sözleşmeli personel alacak. Başvuru yapmak için önlisans mezunu olmak yeterli! Peki, başvuru şartları neler? İşte cevabı!

ARANAN NİTELİKLER

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

2020 KPSS P93 puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak,

657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

18-30 yaş arası olmak,

Erkek adaylarda 170 cm’den kısa olmamak,

Kadın adaylarda 160 cm’den kısa olmamak,

Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Başvuru formu (Üniversitenin internet sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)

Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

Başvurular bugün başladı, 9 Kasım’a kadar devam edecek. Tüm başvurular gerekli belgelerle üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat edilmesi yoluyla gerçekleşecek.