Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 9 Mart 2023 tarihli aldığı kararda bankalarla ilgili yeni bir düzenlemeye koyuldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan (BDDK) yapılan açıklamaya göre bankaların sahip olduğu özkaynaklarındaki döviz miktarını yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Aralık 2022'de de bankaların sahip olduğu özkaynakların içindeki döviz miktarını yüzde 20'den yüzde 5'e çekmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) bu konuda da yetkileri artırılmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) resmi açıklaması şöyle:

Cumhur İttifakı’nın protokolü belli oldu! Hangi parti seçime nasıl girecek? 7 maddede detaylar Cumhur İttifakı’nın protokolü belli oldu! Hangi parti seçime nasıl girecek? 7 maddede detaylar

"1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca mutlak değeri azami yüzde beş olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının işbu karar tarihinden itibaren uygulanmak üzere yüzde on olarak belirlenmesine karar verilmiştir."