BDDK tarafından yabancı para net genel pozisyon özkaynak ile standart oranının bankalar tarafından kontrolü de olmayan ve konsolide bazda hesaplanması ile uygulanması işlemi hakkında yönetmelikte gerçekleştirilen değişiklikler resmi gazetenin bugünkü sayısında ilan edildiği. 

Buna göre değişiklikler kapsamında bankaların yabancı para net duruşunun özkaynağı oranı alınmak suretiyle hesaplanan standart oran aşağı yönlü bir şekilde revize edildi.

İskenderun Havadan Görüntülendi! İskenderun Havadan Görüntülendi!

9 Ocak 2023’ten İtibaren Uygulanacak

Buna göre mevcut uygulama içerisinde %20 oranında belirlenmiş olan standart oranın %5'e indirilmesi kararına varıldı. Böylece söz konusu bu değişiklik 9 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.