"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 10 bin 24 kadro alımı gerçekleştirildi. Alım Resmi Gazete’de yayınlandı.

İddia: Üç bakan Erdoğan'dan affını istedi İddia: Üç bakan Erdoğan'dan affını istedi


Buna göre,
- Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 
- 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 
1000 polis memuru, 
- Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru, 
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, 
- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı 
- 16 şube müdürü alımı yapılacak.

Ayrıca Resmi Gazete’de yayınlanan bir diğer değişiklik, 
"Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" de yayımlandı.

Kararnameye göre,
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karamamesinin 282'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "uygulamak", ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlıkça uygun görülen kütüphanelerde, kütüphane kullanıcılarına yiyecek ve içecek gibi ikramlarda bulunmak" ibaresi eklendi.