İşçiye verilecek izin, çalışma süresi ve yaşa göre değişiyor. İzin; hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün, 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ise 20 günden az olamıyor.

FAZLA OLAN MESLEKLER

Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4’er gün artırılarak veriliyor. Kullanılmayan izinlerin yanması söz konusu değil. Bu izinler bir sonraki yıl ya da başka bir dönemde kullanılabiliyor. Sözleşme feshi durumunda kendisine veya hak sahiplerine izin parası ödeniyor. İşçi kendi ayrıldığında da aynı şekilde parasını alıyor. Yani bu hak baki!

5 YILLIK ZAMANAŞIMI

Memur ve emeklilerin maaş farkları yatmaya başladı! Bakanlık ne açıklama yaptı? Memur ve emeklilerin maaş farkları yatmaya başladı! Bakanlık ne açıklama yaptı?

İşçinin, herhangi bir nedenle işten ayrıldığında hak kazandığı izin sürelerine ilişkin paraları, sözleşmenin sona erdiği tarihteki (son) net veya brüt ücret üzerinden alması gerekiyor. İzin parası alınamazsa önce arabulucuya başvurulmalı. Anlaşma sağlanamazsa yargı yolu açık. Yıllık ücretli izin parasında, diğer işçi alacaklarında olduğu gibi 5 yıllık zamanaşımı uygulanıyor.


BAYRAM DÖNEMİ ETKİLİ Mİ?

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri, bayram tatilleri izin süresinden sayılmıyor. Örneğin; 1 haftalık izne çıkan işçinin 3 günlük izni bayrama denk gelirse, izin 4 gün sayılıyor. İşçi 14 günlük yıllık izne ayrıldığında ise bu süreye 2 gün de hafta tatili rastlayacağından, fiilen 16 gün izin kullanıyor.

MEMURLARIN DURUMU FARKLI

1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) kıdemi olan memurun izni 20 gün, 10 yıldan fazla kıdemi olanların 30 gün. Bir önceki yıldan devreden izin süresinin, mutlaka devrettiği yıl içinde kullanılması gerekiyor. Bu şekilde devreden ve kullanılamayan izin süresi müteakip yıla devredilemiyor.

EN AZ KAÇ GÜN OLUR?

Yıllık izinlerin bütün olarak kullandırılması esas olan. Yıllık iznin tamamı kullandırılacaksa, iznin ne zaman ve şekilde olacağı kararı işverene ait. Ancak işveren yıllık izni parçalara bölmek istiyorsa, işçiden onay almak zorunda. Bu durumda çalışan bölünen iznini, kendisine uyan zamanda kullanma hakkına sahip. Bölündüğünde de iznin bir parçası 10 günden az olamıyor.


YOL İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

İznini işyerinin bulunduğu şehrin dışında geçirecek olan çalışana istemesi halinde 4 güne kadar ücretsiz izin veriliyor. İşçinin de şehir dışına gittiğini belgelemesi gerekiyor.