Bekçi alımı başvurusu başladı. Polis Akademisi 28 Nisan tarihinde toplam 3.250 kişinin istihdam edileceğini duyurdu. 31 yaşından gün almamış ve en az 167 cm olma şartı arana bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımı başvuru 2022 ne zaman, nasıl yapılır, illere göre bekçi alımı kontenjanı nedir? Bekçi alımı 2022 başvuru formu, kontenjan, kılavuz ve şartlar hakkında merak edilen tüm detaylar…

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

c)    En az 167 cm boyunda olmak, 

d)    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. 

e)    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f)    Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 

g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 

h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,


BAŞVURU YAP Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman

l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi alımı illere göre kontenjan bilgileri ise şu şekilde olacak;

2022 BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

Adana

75

Konya

50

Adıyaman

15

Kütahya

15

Afyonkarahisar

20

Malatya

25

Ağrı

15

Manisa

30

Amasya

15

Kahramanmaraş

30

Ankara

200

Mardin

30

Antalya

35

Muğla

100

Artvin

15

Muş

15

Aydın

35

Nevşehir

20

Balıkesir

35

Niğde

15

Bilecik

15

Ordu

30

Bingöl

15

Rize

20

Bitlis

15

Sakarya

30

Bolu

15

Samsun

35

Burdur

15

Siirt

15

Bursa

35

Sinop

15

Çanakkale

30

Sivas

20

Çankırı

15

Tekirdağ

75

Çorum

15

Tokat

20

Denizli

30

Trabzon

35

Diyarbakır

75

Tunceli

15

Edirne

20

Şanlıurfa

35

Elazığ

40

Uşak

15

Erzincan

15

Van

75

Erzurum

35

Yozgat

15

Eskişehir

35

Zonguldak

15

Gaziantep

75

Aksaray

15

Giresun

15

Bayburt

15

Gümüşhane

15

Karaman

15

Hakkari

15

Kırıkkale

15

Hatay

75

Batman

15

Isparta

40

Şırnak

15

Mersin

75

Bartın

15

İstanbul

700

Ardahan

15

İzmir

200

Iğdır

15

Kars

15

Yalova

20

Kastamonu

20

Karabük

15

Kayseri

35

Kilis

15

Kırklareli

15

Osmaniye

15

Kırşehir

15

Düzce

15

Kocaeli

50

3.250

 
3250 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU BELGELERİ


Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;

a) Sınav başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),

Mahmut Özer, özel okulda köle gibi çalıştırılan öğretmenlere sahip çıkmalıdır… Mahmut Özer, özel okulda köle gibi çalıştırılan öğretmenlere sahip çıkmalıdır…

c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili
kurumda alınan denklik belgesi),

d) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

BAŞVURU YAP Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman

e) Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını
ifade eden yazılı beyanları,

g) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin
ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.’ dan alınan belge),

h) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

i) Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,

j) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

k) Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç
raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu,
herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden
olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü
Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır.)

2. Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış
bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

3. Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.

BAŞVURU YAP Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 TL'yi 28.04.2022saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesiMüdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği GirişSınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

b) Sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücretiyatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

c) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair bankadekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİT.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLEBEKÇILIĞI GIRIŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını vealınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

SINAV NASIL YAPILACAK?

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır.

Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili ÖnSağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olurveya Olamaz” şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilenadaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.

4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hakkazanacaktır.


BAŞVURU YAP Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman

YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru birpuan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı)x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2. Yazılı Sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür”konularından oluşacaktır.

3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlikbelgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam edenpasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınavaalınmayacaktır.

4. Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka birkimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığabaşvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idarisoruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

5. Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylariçerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenenil kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

6. Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis AkademisiBaşkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefonvb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

Adaylar bu aşamanın ardından fiziki yeterlilik ve sözlü sınav aşamalarına dahil olup sınav sonuçlarını bekleyecek.