Bakan Varank, KOSGEB tarafından yeni bir destek programı duyurdu. Program kapsamında, yeni kurulan çarşılarda faaliyet gösteren küçük dükkan sahiplerine, KOSGEB üzerinden bankaları karıştırmadan 75 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek. Bu kredi 1 yıl geri ödemesiz olarak verilecek ve 3 yılda ödenecek. Bu desteğe iş yeri hasar durumuna ilişkin resmi makamlardan belge alan işletmeler ve deprem sonrası kurulan geçici nitelikteki çarşı alanlarında, sanayi sitelerinde faaliyet gösteren veya imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek.

Ayrıca, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için Afet Dönemi İşletme Desteği adı altında bir destek programı daha uygulamaya alındı. Bu program kapsamında, işletmelerin faaliyet gösterdikleri yapıların bakım, tadilat, onarımlarına ilişkin hizmet alım giderleri, istihdam ettikleri personel giderleri ve faaliyet konuları ile ilgili alacakları ile ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerine destek verilecek. Giderlerin büyük deprem felaketinden sonra gerçekleşmiş olmasına bakılacak.

Davutoğlu’ndan seçim sonuçlarıyla ilgili ilk değerlendirme Davutoğlu’ndan seçim sonuçlarıyla ilgili ilk değerlendirme

Destek programı kapsamında yapılacak geri ödemeler; programın tamamlanma tarihinden itibaren 12 ayı ödemesiz olmak üzere, 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacak. İlk taksitin geri ödeme tarihi, programın tamamlanma tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günü olacak.