Kar tatilinde öğretmenler ek ders ücreti alabiliyorlar mı? DYK, İYEP kursu ve nöbet ücreti alacaklar mı? Kar tatilinde öğretmenler ek ders ücreti alabiliyorlar mı? DYK, İYEP kursu ve nöbet ücreti alacaklar mı?

81 il müdürlerinin çevrim içi katıldığı toplantıda Bakan Özer, okul terki ve öğrenci devamsızlıkları için başlatılan takip sisteminin öneminden bahsederek sözkonusu sisteminin hassasiyetle yürütülmesini ve gereken önlemlerin alınmasını gerektiğini belirtti.

Bakan Özer, okul terk oranlarını minimalize etmek için bu konuya hassasiyetle eğildiklerini belirterek "Okul terk oranlarını azaltmaya odaklandığımız bu süreçte çok sayıda projeyi hayata geçirdik ve tüm eğitim kademelerinde okul terk riski taşıyan öğrencilerimizin tespitine yönelik erken uyarı sistemi ile takip sistemini de devreye sokarak bir yılda ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 90'dan yüzde 95'e çıkardık. 2023 yılında ortaöğretimde okullaşma oranını yüzde 100'e ulaştırmak yoğun şekilde çalışacağız. Ortaöğretim çağ nüfusunda yer alan gençlerimize ulaşarak onların koşullarına uygun seçenekler sunarak okullaşmalarını sağlayacağız inşallah." dedi.

Sözkonusu sistemle ilgili herkesin gereken hassasiyeti göstermesini ve bu sayede yürüttükleri çalışmanın sonucunda istenen hedefe ulaşılacağını vurgulayarak "Tek bir çocuğumuzun bile eğitim sistemi dışında kalmasını kabullenemeyiz. Bu konuda elimizden geleni fazlasıyla yapmalıyız. Sizden ricam illerinizde canla başla bu konuya eğilin. İnşallah erken uyarı sistemi ve takip sistemiyle kayıt dışı öğrenci kalmayacak." açıklamasında bulundu.