Barajlarımızda tehlike çanları çalıyor: Kar yağışları kuraklık tehlikesini ortadan kaldıracak mı? Barajlarımızda tehlike çanları çalıyor: Kar yağışları kuraklık tehlikesini ortadan kaldıracak mı?

Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile hareket ettiklerini belirterek özel eğitim öğrencilerine yönelik çalışmaların son hız devam ettiğini bu kapsamda yaklaşık hasta olup evden çıkamayan 10 bin öğrencinin eğitimlerinin aksamaması için evine öğretmen gittiğini, bakanlık olarak toplam 423 bin özel öğrenciye eğitim sunduklarını söyledi. Bakan Özer'in konuşmalarından öne çıkan detaylar:

"2000'li yıllarda beş yaştaki okul öncesi eğitimde okullaşma oranı sadece yüzde 11 idi. Şu anda bu oran yüzde 99. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'tü. Şu anda bu oran yüzde 95, ilkokulda yüzde 99.63, ortaokulda yüzde 99.44'tür. Velhasıl ilk kez beşeri sermayemizi tam kapsamlı bir şekilde, kapsayıcı bir şekilde, eğitimde fırsat eşitliğini merkeze alacak şekilde eğitimle buluşturma imkânımız oldu." 

"Millî Eğitim Bakanlığımız şu anda hastanelerde yaklaşık 994 hasta yavrumuza eğitim hizmeti veriyor. Bu anlamda Türkiye, kıta Avrupası'na da örneklik teşkil ediyor. Mutlaka eksikliklerimiz, iyileştirecek alanlarımız vardır. Bizim görevimiz de o eksiklikleri görüp sürekli iyileştirmeye çalışmak. Örneğin bir eksikliğimiz de özel eğitim anaokullarıydı. 2020 yılında 53 ilimizde özel eğitim anaokulu yoktu, şu anda tüm illerimizde var ve sayıyı da 145'e çıkardık. 2023'te, inşallah, sayıyı 350'ye çıkaracağız. Okul öncesi eğitim sadece özel eğitim için değil, tüm öğrenciler için en kritik eğitim kademesi. Yaşam boyu getirisi maksimum, yatırım maliyeti minimum olan eğitim politikası. Okul öncesi sadece bilişsel becerileri artırmıyor, bilişsel olmayan becerileri de artırıyor. Okul öncesi eğitimi almış bireylerin ömürlerinde eğitimde ve istihdamda kalma süreleri, almamış bireylere göre çok daha fazla ama orada kritik bir nokta daha var: Suça bulaşma oranı çok daha düşük. Biz okul öncesi eğitime yatırım yaptığımız zaman çok daha müreffeh, barışçıl, birbirine saygılı bir toplum inşa etme yatırımı yapmış oluyoruz."

"Bakın, bir yıl gibi kısa sürede, yani 6 Ağustos'ta göreve geldiğim zaman tüm Türkiye'de 2 bin 782 anaokulu vardı. Beş yaştaki okullaşma oranı yüzde 65'ti, üç yaşta yüzde 9, dört yaşta yüzde 16, beş yaşta yüzde 65 idi. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 3 bin anaokulu yapmak için yola çıktık."

"Böylece o üç yaştaki okullaşma oranları yüzde 9'dan yüzde 16'ya, dört yaştaki yüzde 16 olan okullaşma oranları yüzde 37'ye, beş yaştaki yüzde 65 olan okullaşma oranları yüzde 99'a çıktı. Bu, uzun vadede Türkiye'ye yapılacak eğitim alanındaki en önemli yatırımlardan biridir."