Adıyaman Valiliğinden Son Dakika Kar Tatili Açıklaması! Adıyaman Valiliğinden Son Dakika Kar Tatili Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ilgili açıklamaları:

 "Çağımızda dijitalleşme, beşeri faaliyetlerin birçoğuna sirayet etmiş durumda. Elbette bu durum, toplumların ve onları oluşturan bireylerin gereksinimleri çerçevesinde olgunlaşıyor. Teknolojinin hızlı bir biçimde gelişimi de bireylerin ihtiyaçlarını farklılaştırarak şekillendiriyor."

"Bilginin çokluğu, artış hızı ve farklılığı da bireylerin sürekli öğrenme ihtiyacını artırıyor. Bu kapsamda dijitalleşmenin sunduğu imkânlar, insanların öğrenme yaşamlarını da daha uyumlu, sürdürülebilir, kolaylaştırıcı ve konforlu hâle dönüştürüyor. Bu dönüşümün dijitalleşmenin eğitim sürecine uyum sağladığı ve refah düzeyini artırdığı kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor.''

"21. yüzyıl dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecine eğitim sistemimizin adaptasyonunu sağlamak ve öğrenci, öğretmen ve velilerimizin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek için son bir yılda eğitimde dijitalleşme hamleleri başlattık."

"Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte 160 milyon yardımcı kaynak dağıtımı yapıldı ve bu kaynaklar aynı zamanda dijital platformda da yer aldı. Öğrencilerimizin pandemi sonrası öğrenme kayıplarını telafi etmek ve temel eğitimde eksikliklerini gidermek için bireyselleştirilmiş bir mekanizma olan Öğrenci-Öğretmen Destek Sistemi 'ÖDS'yi oluşturduk. Bu dijital platformda da yine öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak destek alabilecekler. Bununla birlikte yine pandemi sonrasında matematik, yabancı dil ve Türkçe seferberlikleri başlattık. Öğrencilerimizin bu alanlara yönelik temel beceri ve kazanımlarını artırmayı hedefliyoruz. Bu sebeple her bir seferberlik alanıyla ilgili bir dijital platform hazırladık. Matematik platformumuz hayata geçti. Yabancı dil ve Türkçe platformlarımızı da yakın bir zamanda hayata geçireceğiz."

 "Eğitimden her yaş grubu bireyin faydalanmak istemesi, çağımızın önemli eğilimleri arasında. Öğrenmeye adil erişimin sağlanması bir yaşam döngüsü perspektifini de beraberinde gerektiriyor. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmak isteyen tüm bireyler için beşikten mezara kadar tüm amaçlı öğrenme etkinlikleri anlayışını benimsiyoruz. Bakanlık olarak bilgi ve yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan tüm bireyleri örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitimle destekliyoruz. Velilerimizin de eğitim sistemine dahlini oldukça önemsiyoruz. O sebeple güçlendirmiş olduğumuz halk eğitimi kurslarımızı, Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı'nda (HEMBA) toplayıp velilerimizin kurslara erişimini daha da kolaylaştıracağız. Zenginleştirilmiş içeriklerle yetişkinlerimiz bu platform aracılığıyla istedikleri kurslara dijital olarak erişme imkânı bulacak. Ayrıca HEMBA'yı yurt dışındaki vatandaşlarımızın da istifadesine sunarak hayat boyu öğrenme alanının uluslararası aşamasına da katkı sunmuş olacağız. Hayata geçirilen bu projeler sayesinde, eğitimin tüm paydaşlarının dijital teknolojilerin kullanım becerilerinin ve akademik başarılarının artırılmasını hedefliyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerde bulunan öğrencilerin eğitimlerinde dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması ve eğitimde dijitalleşmenin ülke sathında tüm bireyler tarafından eşit bir şekilde kullanılması için yapılan çalışmalar, eğitimdeki dijital dönüşünüm ne denli büyük çapta gerçekleştirilen bir çalışma olduğunu gözler önüne seriyor."