Bakan Bozdağ, başörtüsü değişikliği tasarısına ilişkin teklifin hem başı açık hem de başı örtülü kadınları koruyan, özel veya kamu tarafından sunulan mal hizmetlerden yararlanmasını sağlayan anayasal bir güvence olacağını belirtirken, aile birliğinin korunması amacıyla da  "Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları" şeklinde, birinci fıkrasının değiştirilmesinin öngörüldüğünü açıkladı. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bu teklif, hem başı açık hem başı örtülü kadınlarımızı, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması, kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması konusunda Anayasal bir güvenceye kavuşturmakta. Hakkın kullanımı, hizmetten yararlanılması başörtülü veya başı açık olması nedeniyle engellenemeyeceği çok açık bir şekilde ifade edilmektedir." 

''Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğretim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir suretle yoksun bırakılamaz. Bu nedenle kınanamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir suretle engellememek kaydıyla, gerekli tedbirleri alabilir."

MEB’den “yanlışlıkla” atama! 4 yıllık öğretmenlerin işine son verildi! MEB’den “yanlışlıkla” atama! 4 yıllık öğretmenlerin işine son verildi!

, "Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları" şeklinde, birinci fıkrasının da "Aile, Türk toplumunun temelidir. Evlilik birliği kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve eşler arasında eşitliğe dayanır." şeklinde değiştirilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

''Gelecek günlerde infaz koruma memurları için önemli bir adımlar olacak''