Asgari ücrete ara zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Toplantı öncesinde işçi ve işveren kesimini temsil eden taraflar ile hükümet aynı masada biraya geldi. Toplantı öncesinde kameralar karşısına geçen taraflar TİSK, Türk-İş ve hükümet sosyal diyalog mesajları verirken yüksek enflasyona vurgu yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu maaşlarda artış oranını belirleyecek. Asgari ücret artışı sadece asgari ücretlinin değil pek çok kesimi de etkileyecek. Yaşlılık, engelli ve işsizlik maaşları ile GSS primi ve staj ücretlerinde de artış yaşanacak. Milyonlarca kesimi etkileyecek asgari ücret zam oranı komiyon tarafından belirlenmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklanacak. Hürriyet Ekonomi Editörü Burak Taşçı asgari ücretin getireceği değişiklikleri yazdı. İşte Asgari ücret artışı ile etkilenecek kesimler…

''Türk Eğitim Sen 2005’ten beri öğretmenlerin kariyer planlamasının Hizmet Yılı Esas Alınarak yapılmasını istemektedir'' ''Türk Eğitim Sen 2005’ten beri öğretmenlerin kariyer planlamasının Hizmet Yılı Esas Alınarak yapılmasını istemektedir''

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılı için asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmış, 2022 başı itibariyle yeni maaşların 4253 lira olmuştu.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NELERİ DEĞİŞTİRECEK?


Asgari ücretin artması maaş alan pek çok kesimi de etkilerken, bazı kalemlerde de önemli, değişikliklere neden olacak. Bunlar,  işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintilerinde farklılıklar oluşacak.

ASGARİ ÜCRET İŞSİZLİK MAAŞINI ETKİLEYECEK Mİ?

İş Kanunu’na göre, çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Mevcut olarak işsizlik maaşı en düşük 1986 lira, en yüksek de 3972 lira olarak ödeniyor. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor. Açıklanacak yeni rakamla birlikte işsizlik maaşları da netleşmiş olacak.

65 YAŞ AYLIĞI (YAŞLILIK MAAŞI) ARTACAK MI?

2022 asgari ücret maaşına yapılacak ek zam 65 yaş aylığına yapılacak zammı da değiştirecek. 2022 başında 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlenmişti. Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı da artacak.


ENGELLİ MAAŞI ZAMLANACAKI MI?

2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücret zammıyla bu tutarlar da artmış olacak.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ÖDEMELERİ ARTACAK MI?

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da 2022 yılı için asgari ücret zammı kadar artacak.

Mevcut olarak en düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıkmıştı. Yeni asgari ücretle birlikte bu rakamlarda da artış olacak.

GSS PRİMİ ARTIYOR MU?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar arttı. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 150,12 lira olarak belirlemişti. Yeni asgari ücretle GSS primleri de yükselecek.


KIDEM TAZMİNATI YÜKSELECEK Mİ?

Asgari ücretin brütü 5004 lira, neti ise 4253 liraydı. Asgari ücretli bir çalışan 1 yıllık çalışmasının karşılığında 5004 lira kıdem tazminatı hak ediyordu. Yeni asgari ücretle birlikte bu tutar da yükselecek.

STAJYER MAAŞLARINDA DA ARTIŞ OLACAK

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Şu anda 4253 lira asgari ücrette en düşük 1276 lira staj ücreti alınıyor. Yeni asgari ücretle bu rakamın artması da bekleniyor.

RAPOR ÜCRETLERİ DE ARTACAK

 Asgari ücretliler 2022 yılı için ayakta tedavide günlük 111.2 lira, yatarak tedavide de 83.40 lira günlük rapor parası alıyordu. Asgari ücrete gelecek zam oranı kadar bu tutarlar da artacak.


İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

2022’de isteğe bağlı sigorta primi en düşük 1.601,28 lira iken en yüksek 12.009,60 lira olmuştu. Bu rakamların da asgari ücrete gelecek zam oranında artacak.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KESİNTİLERİ

Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES’te maaşlardan yapılan kesinti tutarı da artacak.