Kamu kurum ve kuruluşlarının Özelleştirilmesi, yeniden organizasyonu sonucunda Müdür yardımcısından Genel Müdüre kadar tüm unvanlı yöneticiler ,
Gerek 4046 sayılı Özelleştirme kanunu gerekse çeşitli KHK lar ile Araştırmacı unvanı ile atamaları yapılmış ve halen yapılmaya devam etmektedir.

Araştırmacılar arasında ilk ayrım 6191 sayılı kanun ile atanan yaş mağduru araştırmacılar için her türlü mali hakları kışladaki emsallerine göre hesaplanır diyerek başlatılmıştı..

Kamudaki Araştırmacılar 6525 sayılı kanunun 41.maddesi ile Müdür yardımcısına eşitlenmişti ve bir nebze nefes alabilmişlerdi.

Ancak ;

iPhone mi? Android telefon mu? Farklı açılardan değerlendirme ve sonuç... iPhone mi? Android telefon mu? Farklı açılardan değerlendirme ve sonuç...


T.C. Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanlığı Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü  Sağlık Bakanlığına E-74073113-010.99-137727 sayı 21.02.2023 tarihli  yazısı ile bir görüş verdi


Bu görüş ile Araştırmacılar  bu kez de 663  sayılı KHKnın , 375 sayılı KHK nın 11. Maddesi gözardı edilerek , yorumlanması neticesinde yeni bir ayrıma tabii tutuldular.

Halbuki ; 6525 sayılı kanun 41. Maddesi ile 375 sayılı KHK nın 11. Maddesi değiştirilerek aynen “Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi “Araştırmacı” unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli “müdür yardımcısı” kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan “Araştırmacı” kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz. “ denildiği halde ;

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığının görüş talebi yazısına
Sağlık Bakanlığında  aynı işi yapan  farklı kanun ve KHK ( Kanun hükmünde kararnamelere  ) göre atanan Araştırmacılar yokmuş gibi davranılarak ,Araştırmacılar arasında ayrım yaparak yalnızca 663 sayılı KHK ye tabii Araştırmacılar için karar vermiştir.


6525 sayılı kanunun 41. Maddesini  yok saymak süretiyle  
Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı haricindeki tüm bakanlıklarda görev yapan diğer kanun ve KHK kararnamelerle atanan  diğer Araştırmacıları mali haklar bakımından Yüksek okul mezunu düz memur statüsüne düşürmüştür.

Bu haksız karar 4046 sayılı kanun ve çeşitli KHK lar ile atanmış olan Araştırmacılar 
Maddi ve manevi hak kayıbına uğramaktadırlar , budurum hayal kırıklığı yaratmış ve yıkıma uğrayarak üzüntülerine neden olmaktadır.


Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün bir an önce bu görüşünü 


Tüm bakanlıktaki Araştırmacılar lehine düzelterek ;
6525 sayılı kanun 41. Maddesi hükümlerin göre Araştırmacılar İdari Müdür yardımcısının özlük ve mali haklarına eşitlenmiş olduğunu belirterek , her türlü ek gösterge, ek ödemeleri ve maaşları idari müdür yardımcısına göre yapılmasının sağlanması hususunda 


7417 Sayılı Kanunun ile de Müdür yardımcısı unvanın ek gösterge karşılığı + 3600 e
Yükseltildiğini göz önünde bulundurulmak suretiyle vereceği  nihai bir görüş ile tüm bakanlıklarda görev yapan diğer araştırmacıları da kapsayacak şekilde 
Tüm Araştırmacıların    EK Göstergelerinin +3600 olarak düzeltilmesi şeklinde yeni bir yazı düzenleyerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarına göndermesini bekliyoruz.

Tüm ayrım ve  sorunlarımızı ortadan kaldırmak için gayret sarf eden
 Sn Prof Dr Sefer Aycan Beyin hazırladığı ve Plan bütçe komisyonunda bulunan
28/07/2020 tarih 2/3063 Esas nolu Kanun teklifi hazırlandığı şekliyle yasalaşırsa şuana kadar olan tüm mağduriyetlerimizi önleyecektir” İlgili Kanun teklifinin yasalaşmasını yalnızca biz değil, sosyal çevremiz ailelerimiz de büyük bir iştiyak ile beklemektedir.
bu taslak kanunlaştığı taktirde Tabir caiz se enkaz altından kurtulmuş olacağız

11111111111111111-1

222222222222-2