Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "En başarılı gençleri öğretmenlik mesleğine çekmek ve bu kişilerin meslekte kalmalarını sağlamak için öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilmelidir." dedi.

Yalçın, düzenlediği basın toplantısında, sendika tarafından hazırlanan "Dünyada ve Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme, İstihdam ve Mesleki Gelişim" başlıklı raporu açıkladı.

Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsurun öğretmen olduğunu ifade eden Ali Yalçın, sistemin başarısı için öğretmenlerin nitelikli ve donanımlı bir şekilde yetiştirilip, istihdam edilmesinin zorunluluğuna dikkati çekti.

Yalçın, öğretmen yetiştirme, istihdam ve mesleki gelişim için bir model öneren raporun, Türkiye'nin mevcut deneyimleriyle birlikte AB ve OECD ülkelerinin tecrübeleri dikkate alınarak öğretmen yetiştirme konusunda çeşitli öneriler içerdiğini ifade etti.

Avrupa'da rekabetçi sınav uygulaması

Yapılan araştırmalarda hizmet öncesi öğretmenlik eğitimi süresinin kademelere göre farklılaştığını aktaran Ali Yalçın, okul öncesi ve ilkokul için 4 yıl ve daha aşağı bir süre istenirken, özellikle lise düzeyi için 5 yıl ve üzeri eğitim süresi isteyen ülke sayısının daha yüksek olduğunu bildirdi.

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının öğretmenler arasında ayrımcılığa neden olduğunu ve öğretmenlerin çeşitli özlük haklarını sınırladığını öne süren Yalçın, şunları kaydetti:

"Açık işe alım yönteminde öğretmen ihtiyacı olan okullar ilana çıkar, başvuru alınır ve başvuru arasından en uygun aday seçilir. Avrupa ülkelerinin 4'te 3'ü öğretmen istihdamında bu yöntemi kullanmaktadır. Türkiye, İspanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde ise rekabetçi bir sınav uygulaması vardır."

"MEB ve YÖK arasında güçlü bir koordinasyon sağlanmalı"

Türkiye'de öğretmen yetiştirme, istihdam ve mesleki gelişimle ilgili önerilerini dile getiren Ali Yalçın, şöyle devam etti:

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı!

"Öğretmen yetiştirme sisteminde son yıllarda kararların sık değiştiği dikkate alındığında, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler arasında güçlü bir koordinasyon sağlanmalıdır. Öğretmenlik mesleğinin statüsü, öğretmenlerin hakları, sorumlulukları, mesleki yetkinlik ve yeterlikleri ile mesleki özerkliklerine ilişkin hususlar, daha fazla zaman kaybedilmeden meslek kanunu ile düzenlenmelidir. En başarılı gençleri öğretmenlik mesleğine çekmek ve bu kişilerin meslekte kalmalarını sağlamak için öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilmelidir. AB ve OECD ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye'de öğretmen yetiştirmede ilk kademelerde eş zamanlı sistem kullanılmaya ve özellikle lise kademesinde ardışık ve eş zamanlı sistem birlikte kullanılmaya devam etmelidir."

Öğretmen yetiştirme programları içeriğinin araştırma ve uygulama temelinde güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, 2016 yılından itibaren uygulanan sözleşmeli öğretmenlik ile sözlü sınav uygulamasının bir an önce kaldırılması gerektiğini savundu.

Ali Yalçın, "Yeni öğretmenlerin ilk ataması, kendilerine destek verecek ve mentorluk yapacak tecrübeli öğretmenlerin olduğu okullara yapılmalıdır. Öğretmenlerin lisansüstü eğitime katılmaları desteklenmelidir. Bunun için sadece ders döneminde değil tez döneminde de öğretmenlere izinler verilmeli, alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum ve kongrelere katılmaları teşvik edilmelidir. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için eğitim faaliyetleri, katılımcıların ihtiyaçları, istek ve beklentileri doğrultusunda planlı ve sistemli olarak düzenlenmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA