Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yüksek lisans, doktora ve akademik personel alımları için girilmesi zorunlu olan sınavlardan biridir. Adaylar, bu sınavdan alacakları puanla akakademik kariyer için üniversitelerin açtığı ilanlara başvuru yapabiliyor. Peki, ALES puanı nasıl hesaplanır? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES puanı hesaplama formülü!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

ALES PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.


Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacak:

ALES puanı nasıl hesaplanır ALES sonuçları ne zaman açıklanacak
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek: