AK Parti, ekonomik program kapsamında önemli vergi ve tasarruf düzenlemelerini içeren iki ayrı kanun teklifini bayramdan sonra TBMM'ye sunacak. Bu düzenlemelerle birlikte 2025 yılı için ek 90 milyar TL gelir ve toplamda 226 milyar TL vergi geliri hedefleniyor.

Öne Çıkan Düzenlemeler

 1. Yeni Vergiler

  • Asgari Kurumlar Vergisi: Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar, istisnalardan yararlansalar bile en az %15 kurumlar vergisi ödeyecek.
  • Asgari Gelir Vergisi: Doktor, dişçi ve mali müşavir gibi serbest meslek sahiplerinden peşin vergi alınacak. Yıl sonunda zarar belgelenirse mahsuplaşma yapılacak.
 2. Stratejik Yatırımlarda İstisnalar

  • Stratejik yatırımlar için mevcut vergi avantajları devam edecek.
 3. Gayrimenkul ve Fonlar

  • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Fonları, gayrimenkullerden elde edilen kazançlar üzerinden asgari kurumlar vergisi ödeyecek.
 4. Yap-İşlet-Devret Projeleri

  • Kamu-özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançların vergisi arttırılacak.
 5. İstisnaların Sınırlandırılması

  • İştirak hissesi satışından elde edilen kazançlar için %75 olan vergi istisnası %25'e indirilecek.
  • Yeni iktisap edilen iştirak hisselerine yönelik vergi istisnaları kaldırılacak.
  • Deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen hizmetler, savunma sanayi ithalatı ve maden şirketlerine tanınan KDV istisnalarının kapsamı daraltılacak.
 6. Yurt Dışına Çıkış Harcı

  Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
  • Halen 150 TL olan yurt dışı harcının arttırılması planlanıyor. Yeni rakam henüz belirlenmedi.
 7. Tasarruf Paketi

  • Kamudaki ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek. Kamu kurumlarındaki araçlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tasfiye edilecek.
 8. Kamu Yapılanmalarının Birleştirilmesi

  • Defterdarlıklar ile vergi daireleri tek çatı altında toplanacak. Vergi daireleri müdürlükleri kapatılacak ve defterdarlık adı altında faaliyet gösterecek.

Bu düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti grubunun çalışmaları sonucunda hazırlandı ve bayramdan sonra TBMM'ye sunulması bekleniyor.