AK Parti TBMM gündemine 3 ayrı yasa teklifi getirmeye hazırlanıyor. 23 maddelik torba yasada evim mağdurları, çevre teklifleri ve muhtar maaşlarının artırılması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplandı Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplandı

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre; Seçim yasa teklifi ile kadın ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için ceza artırımını öngören yasa teklifl erinin yasalaşmasının ardından, AK Parti Meclis gündemine 3 ayrı yasa teklifi getirmeye hazırlanıyor.

'Evim mağdurları' olarak bilinen faizsiz modelle ev ve araba alan kişilerin alacaklarına yönelik çözüm getiren yasa teklifi ile muhtar maaşlarının artırılmasını da içeren ekonomiye dönük düzenlemelerin yer aldığı, 23 maddelik bir torba teklifin hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Ayrıca Çevre Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda da ayrı bir yasa teklifinin hazırlıkları yapılıyor.

Vergi kaçakçılığı davaları ile bir kişinin, aynı olay nedeni ile iki kez yargılanıp cezalandırılamayacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 367. maddesinin 5. fıkrasını iptal etti. VUK, 367 maddesinin 5. fıkrasında "359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez" ibaresi yer alıyor. AK Parti kaynakları, bu konuda yapacakları yeni bir düzenlemenin torba teklifte yer alacağını belirttiler. Muhtar maaşlarının 4 bin 253 liraya yükseltilmesi, Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı nedeniyle evleri ve arazileri su altında kalacak hak sahiplerine dönük düzenlemeler de torba teklifle gelecek. AK Parti üzerinde çalıştığı diğer yasa teklifi ile gerekli sermaye şartını yerine getiremeyerek tasfiye olan 21 tasarruf finansman şirketinden paralarını alamayan yaklaşık 50 bin üyenin sorununu çözmeye dönük yasal altyapıyı oluşturacak. Buna göre, üyeler sektörde kalan 6 firmaya hakları korunarak geçebilecekler. Sistemde kalmayanlar için de TMSF ödeme yapacak.

Biyolojik arıtma tesislerine yasal düzenleme
Marmara Denizinde ortaya çıkan müsilaj ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl açıklanan Marmara Denizini Koruma Eylem Planı çerçevesinde atılacak adımlarla ilgili olarak yasal düzenlemeye gidilecek. Eylem planında bölgede bulunan mevcut atık su arıtma tesislerinin tamamının ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesi ve atık suların ileri biyolojik arıtma yapılması planlandı. Yapılacak yasal düzenleme ile belediyeler eğer bu biyolojik arıtma tesisi kurabiliyorlarsa kuracaklar, kuramıyorlarsa bu tesisler devlet eliyle yapılacak. Bakanlık, bu arıtma tesislerini belediye adına yapacak ve belediyelerin İller Bankası payından kesilecek.