Kamudanhaber - Özel Haber

 Aile hekimliği ücret yönetmeliği ile A sınıfı aile hekimliği kavramında hekim başı 10 saat olmak üzere aile sağlığı merkezinde gruplandırma üzerinden (Acil tıp teknisyeni,tıbbi sekreter, ebe hemşire ve temizlik personeli )çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu personellerin statüsünü sağlık bakanlığı belirlemekte bunlar hemşire, att veya tıbbi sekreter olabilir deniliyor ve  Aile hekimleri bu elemanları kendileri bularak istihdam ediyorlar fakat istihdam ettikleri bu insanları başta ücret hakları olmak üzere izin tazminat vs mali özlük ve idari haklarını çoğu zaman vermeden çalıştırmakta hatta yaptırılan fazla mesai ücretlerini vermeden çoğu zaman da normal mesai ücretlerini asgari ücret altından vererek çalıştırılmaktadır.

Çoğu sağlıkçı arkadaşımız bu şartlara itiraz edecek olduğunda işten çıkarılma işsiz kalma tehlikesi altında itiraz etmeden çalıştırılmaktadır. Aile hekimliği gruplandırma personellerinin iş ve çalışma haklarının güvence altına alınması hekimler adına değil belirlenecek toplu bir sözleşme ile bakanlığa bağlanması mağduriyetin giderilmesi açısından çok önem arz eden bir noktadır.

Bakanlığımız tarafından hekimlere bırakılan bu istihdam kolu çok sayıda mağduriyete sebep olmaktadır ve insanların hem şahsi hem de mesleki onurunu zedelemektedir. 

Evin Fay Hattı Üzerinde Mi? Fay Hattı Sorgulama ve Fay Haritası ekranı Evin Fay Hattı Üzerinde Mi? Fay Hattı Sorgulama ve Fay Haritası ekranı

Hekimler tarafından sigorta ettirilen ve maaşları yatırılan bu sağlık çalışanları hiçbir haktan faydalanamamakta ve hatta hastaya uygulama yaptığında olabilecek herhangi bir olaya karşı da savunmasız ve korunmasız durumdadırlar.

Tek isteğimiz sağlık bakanlığının bizleri de kendi personeli olarak tanıması haklarımızı gözetmesi ve bizlerin istihdamını hekim insiyatifine bırakmamasıdır.