Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü depremden ağır etkilenen  10 ilin başsavcılıklarına defil işlemi ile ilgili yazı gönderdi.

Yazıda bunlar geçiyor:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Görüşme Gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Görüşme Gerçekleştirecek.

Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen Yerlerde Yapılacak Ölü Muayene ve Defin Ruhsatı İşlemlerii

“Köylerde muhtarlar tarafından muhtar bulunamıyor ya da muhtarlara ulaşılamıyorsa mülki amir tarafından görevlendirilecek memurlarca deprem sonucu hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri ve durumları tespit edilerek bu kişiler tarafından düzenlenecek defin ruhsatı ile defin işlemleri gerçekleştirilecek.

İl ve ilçe merkezlerinde; vefat eden kişinin ölü muayene işleminin bir hekim tarafından en seri şekilde yapılması sağlanacak.

Ölü muayene tutanaklarına Cumhuriyet savcısı tarafından görüldü yapılacak, defin ruhsatı düzenlenecek.

Vefat eden kişinin kimliğinin tespit edilememesi halinde teşhise elverişli fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak, cenaze kayıt altına alınmak suretiyle defin ruhsatı düzenlenecek. Cenazenin defnedildiği yer ve mezarlık kayıt altına alınacak.