Resmi Gazetede yayımlanana karara göre 15 enstitü kuruldu, 12 enstitü ise kapatıldı. 27 fakülte kuruldu, 15 fakülte ise kapatıldı.

1- Ekli I sayılı listede belirtilen enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen enstitü, fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına,

2- Ekli III sayılı listede belirtilen yüksekokul ve fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Temmuz 2022


Ekli I sayılı listede belirtilen fakültelerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakültelerin kapatılmasına,


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmesine,

Sivas'ta otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü Sivas'ta otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü


2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Temmuz 2022