Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre  İller Bankası tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavın ardından merkez ve yurt içi hizmet birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, yönetim personeli ve büro personel kadrolarına 400 personel istihdamı yapılacak. Başvurular 19/12/2022 – 03/01/2023 tarihleri arasında bankanın web sayfasından alınacak. 

Sözlü sınav Ankara'da gerçekleştirilip tüm detayları ise bankanın resmi sitesinden adayların erişimine açık tutulacak.

Kar tatilinde öğretmenler ek ders ücreti alabiliyorlar mı? DYK, İYEP kursu ve nöbet ücreti alacaklar mı? Kar tatilinde öğretmenler ek ders ücreti alabiliyorlar mı? DYK, İYEP kursu ve nöbet ücreti alacaklar mı?

Başvuru detayları için tıklayınız