Karadeniz gazının hanelere ne zaman verileceği belli oldu Karadeniz gazının hanelere ne zaman verileceği belli oldu

Sağlık sektörünün en önemli yapı taşları arasında bulunan doktor maaşları uzman, asistan ve pratisyen durumlarına göre değişiklik gösteriyor. Unvan farklılıklarının yanı sıra aynı zamanda devlet ve özel sektörde görev yapmakta olan doktor maaşları da aynı şekilde değişiklik gösteriyor. Diğer devlet memurları gibi temmuz ayı içerisinde gelen %41 oranlarındaki zam ile beraber doktor maaşlarında da artış meydana geldi. 

Aile hekimi, asistan, pratisyen ve uzman doktor maaşlarına kadar olacak? Hekimler tarafından merak edilmeye başlandı.


Hekim maaşları genelde unvan ve çalıştıran yıl ile kademeye göre değişiklik gösteriyor. Aile hekimi ile uzman doktorun aldıkları maaş aynı olmazken Diğer taraftan çalışılan yerlere göre de maaş oranları artış gösteriyor. Temmuz ayında memurlara uygulanan %40: 69 oranındaki zam ile beraber Doktor maaşlarında da artış görüldü.


2022 Hekim Maaşları

2022'nin temmuz ayı itibariyle işe yeni başlayan hekimlerin maaşları yaklaşık olarak 13155 TL olurken uzman hekimlerin (1/4) maaşları ise 13312 TL ve 15288 TL arasında değişiklik gösteriyor. Profesör doktorların aldıkları maaşlar ise en az 12250 TL olurken ortalama maaşlarına baktığımızda 240120 TL'ye çıktığını görüyoruz.

Aile Hekimi Maaşı Ne Kadar?

Hastayı muayene etmek suretiyle gerekli teşhis ve kontrolleri yapıp tedavi uygulayan aile hekimleri ise pratisyen doktorlardır. Hastalığın teşhis edilmesi ile ön tanı koyularak gerektiği takdirde hastayı uzman hekime yönlendirmek ile sorumlu olan aile hekimlerinin maaşları ise en düşük 10450 TL’dir.


Aile hekimlerinin maaşları genelde kıdemleri ve mesailerine göre ortalama 17070 TL'ye kadar çıkabilir.