Yargıda toplu izin anlamına gelen adli tatilin 2022 yılında ne zaman başilayacağı merak ediliyor. Hem adliyelerde adli işlemlerini takip eden vatandaşlar hem de adliye çalışanları tarafından araştırılan adli tatil ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Adli tatil ne zaman 2022? 2022 adli tatil ne zaman başlayacak? 2022 adli tatil tarihi!

2022 ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Adliye çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatilde, bazı dava ve işler görülür:

1) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.


- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan illerimizin sıralı listesi… Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan illerimizin sıralı listesi…

- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

 - Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

- Çekişmesiz yargı işleri.

- Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.


(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.